A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 full-time degree programme first cycle Faculty of History

History

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: History
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: History

Programme

ISCED classification: 0222
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Na program studiów składają się zajęcia wspólne dla wszystkich studentów oraz zajęcia, które studenci realizują w ramach obligatoryjnej ale dowolnie wybranej przez siebie przed rozpoczęciem I roku jednej z trzech specjalizacji: nauczycielskiej, archiwistycznej lub antropologii historycznej.
W program wspólnym studenci na konwersatoriach i wykładach zapoznawani są z kolejnymi (zajęcia sekwencyjne) epokami historycznymi począwszy od historii starożytnej po dzieje najnowsze. Otrzymują przy tym szeroką wiedzę zarówno z historii Polski jak i powszechnej. Choć poszczególne moduły programu mają charakter obligatoryjny (student musi nabyć wiedzę o wszystkich epokach) program daje możliwość szerokiego wyboru w ramach modułów epokowych między konkretnymi wykładami (2-3 z historii powszechnej i 2-3 Polski z każdej epoki). Podobnie studenci, zgodnie z zainteresowaniami mogą dokonać wyboru między licznymi seminariami licencjackimi, które trwają dwa lata a wybierane są na roku II. Obowiązkowo student uczestniczy w zajęciach z warsztatu historyka i pisania prac, wykładu: wybrane zagadnienia z socjologii (I rok) i wykładu: ekonomia w dziejach świata (II rok) oraz zajęciach językowych: 120 godz. lektoratu języka łacińskiego (I-II rok) i 120 lektoratu języka nowożytnego (II-III rok). Ponadto fakultatywnie może skorzystać z dodatkowego rocznego lektoratu języka łacińskiego (60 godz. III rok) lub starogreckiego (60 godz.). Obligatoryjny charakter mają też zajęcia z wychowania fizycznego (60 godz. I rok) i szkolenie BHK (on-line). W ramach zajęć specjalizacyjnych w celu podniesienia efektywności znaczna część ma charakter laboratoryjny, warsztatowy lub realizowana jest metodą projektów,

Graduation

Ukończenie studiów wymaga zrealizowania wszystkich przewidzianych przez program efektów uczenia się. Potwierdza to zaliczenie wymaganych programem studiów zajęć i zdanie egzaminów oraz obrona pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Warsztat historyka i przygotowanie do pisania prac ak.
30 3 assessment O
Archeologia
30 3 exam O
Wybrane zagadnienia z socjologii
30 2 assessment O
Historia starożytna
30 - assessment O
Historia Bizancjum
30 4 assessment O
Konwersatorium z historii średniowiecznej powszechnej
30 4 assessment O
Konwersatorium z historii średniowiecznej Polski
30 4 assessment O
30 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
30 - assessment F
Grupa A
O
Grupa B Historia starożytna i historia Bizancjum
O
Grupa C Historia średniowiecza powszechnego
O
Grupa D Historia średniowiecza Polski
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Warsztat historyka i przygotowanie do pisania prac ak.
30 3 assessment O
Archeologia
30 3 exam O
Wybrane zagadnienia z socjologii
30 2 assessment O
Historia starożytna
30 7 assessment O
Historia Bizancjum
30 4 assessment O
Konwersatorium z historii średniowiecznej powszechnej
30 4 assessment O
Konwersatorium z historii średniowiecznej Polski
30 4 assessment O
30 3 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
30 - assessment F
Grupa A
O
Grupa B Historia starożytna i historia Bizancjum
O
Grupa C Historia średniowiecza powszechnego
O
Grupa D Historia średniowiecza Polski
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Konwersatorium z historii nowożytnej powszechnej
30 4 assessment O
Konwersatorium z historii nowożytnej Polski
30 4 assessment O
Wybrane problemy z historii powszechnej XIXw
30 4 assessment O
Wybrane problemy z historii Polski XIXw.
30 4 assessment O
30 - assessment O
30 - assessment O
Ekonomia w dziejach świata
30 3 assessment O
30 - assessment F
Grupa E Historia nowożytna powszechna
O
Grupa F Historia nowożytna Polski
O
Grupa G Historia powszechna XIX wieku
O
Grupa H Historia Polski XIX w.
O
Grupa I Seminaria licencjackie (początkujące)
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Konwersatorium z historii nowożytnej powszechnej
30 4 assessment O
Konwersatorium z historii nowożytnej Polski
30 4 assessment O
Wybrane problemy z historii powszechnej XIXw
30 4 assessment O
Wybrane problemy z historii Polski XIXw.
30 4 assessment O
30 4 assessment O
30 3 assessment O
Ekonomia w dziejach świata
30 3 assessment O
30 - assessment F
Grupa E Historia nowożytna powszechna
O
Grupa F Historia nowożytna Polski
O
Grupa G Historia powszechna XIX wieku
O
Grupa H Historia Polski XIX w.
O
Grupa I Seminaria licencjackie (początkujące)
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Konwersatorium z historii powszechnej XXw.
30 4 assessment O
Konwersatorium z historii Polski XXw.
30 4 assessment O
Historia współczesna (od 1989r.)
30 3 assessment O
Wykład z ochrony własności intelektualnej
15 1 assessment O
30 - assessment O
30 - assessment F
30 - assessment F
Grupa J Historia powszechna XX w (do 1989 r.)
O
Grupa K Historia Polski XX w. (do 1989 r.)
O
Grupa L Seminaria licencjackie (kontynuacja)
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Konwersatorium z historii powszechnej XXw.
30 4 assessment O
Konwersatorium z historii Polski XXw.
30 4 assessment O
Historia współczesna (od 1989r.)
30 3 assessment O
Wykład z ochrony własności intelektualnej
15 1 assessment O
30 4 exam O
30 - assessment F
30 - assessment F
Grupa J Historia powszechna XX w (do 1989 r.)
O
Grupa K Historia Polski XX w. (do 1989 r.)
O
Grupa L Seminaria licencjackie (kontynuacja)
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska