A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

English with the German Language

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: English with the German Language
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program obejmuje min. 1075 godzin zajęć z przedmiotów obligatorjnych i fakultatywnych. Począwszy od pierwszego semestru studiów studenci realizują część zajęć w formie zajęć fakultatywnych, ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych są to opcje ograniczonego wyboru. Studenci od I roku studiów wybierają zajęcia z PNJA do wyboru oraz opcje prorynkowe, w semestrze piątym wybierają jedno spośród trzech seminariów licencjackich (językoznawcze, kulturoznawcze lub literaturoznawcze) zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi. Ze względu na przepływ kadry nauczycielskiej na studiach niestacjonarnych oferta zajęć opcyjnych może ulec zmianie w kolejnych latach.

Graduation

Pozytywna ocena pracy licencjackiej, pozytywna ocena z egzaminu licencjackiego.

W trakcie studiów studenci muszą zrealizować wszystkie opcje.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
56 - - O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I/I
14 2 graded credit F
Wprowadzenie do językoznawstwa
14 2 exam O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
14 - - O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
14 4 exam O
4 - assessment O
Praktyczna nauka języka niemieckiego I
56 - - O
Cywilizacja krajów niemieckiego obszaru językowego
14 3 exam O

W trakcie studiów studenci muszą zrealizować wszystkie opcje.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
56 12 exam O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I/II
14 2 graded credit F
Wprowadzenie do literaturoznawstwa
7 3 exam O
Literatura i kultura angielska I
21 4 exam O
Praktyczna nauka języka niemieckiego I
56 14 exam O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
14 3 exam O
Gramatyka opisowa języka niemieckiego z elementami historii języka
14 3 exam O
Opcja prorynkowa I/I
14 4 graded credit F
Opcja prorynkowa I/II
14 4 graded credit F

W trakcie studiów studenci muszą zrealizować wszystkie opcje.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego II
42 - - O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II/I
14 2 graded credit F
Literatura i kultura angielska II
14 - - O
Cywilizacja USA
14 2 exam O
Wprowadzenie do przekładu
7 2 exam O
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
42 - - O
Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
14 - - O
Opcja prorynkowa II/I
14 4 graded credit F
Opcja prorynkowa II/II
14 4 graded credit F

W trakcie studiów studenci muszą zrealizować wszystkie opcje.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego II
42 8 exam O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II/II
14 2 graded credit F
Literatura i kultura angielska II
14 5 exam O
Literatura i kultura amerykańska I
14 2 graded credit O
Fonologia
7 1 exam O
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
42 14 exam O
Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
14 6 exam O
Opcja prorynkowa II/III
14 4 graded credit F
Opcja prorynkowa II/IV
14 4 graded credit F

W trakcie studiów studenci i studentki muszą zrealizować seminarium dyplomowe (jedno z trzech do wyboru) i wszystkie opcje wymienione w planie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego III
42 - - O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru III/I
14 2 graded credit F
Literatura i kultura amerykańska II
14 3 exam O
Historia i odmiany języka angielskiego
14 2 exam O
Specialist Seminar
28 - - F
Praktyczna nauka języka niemieckiego III
42 - - O
Historia literatury niemieckojęzycznej
14 - - O

W trakcie studiów studenci i studentki muszą zrealizować  seminarium dyplomowe (jedno z trzech do wyboru) i wszystkie opcje wymienione w planie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego III
42 8 exam O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru III/II
14 2 graded credit F
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Specialist Seminar
28 18 assessment F
Opcja prorynkowa III/I
14 4 graded credit F
Praktyczna nauka języka niemieckiego III
42 14 exam O
Historia literatury niemieckojęzycznej
14 6 exam O