A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

bioinformatyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Nazwa kierunku: bioinformatyka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów Bioinformatyka (pierwszego stopnia) obejmuje: (1) przedmioty obowiązkowe (34 kursy, łącznie 120 ECTS), (2) przedmioty do wyboru (co najmniej 36 ECTS spośród kursów kategorii A (priorytetowej) i kategorii B (dodatkowej)), (3) pracownie specjalizacyjną (120h, 8 ECTS) i praktikum pisania pracy dyplomowej (3 ECTS), (4) praktyki zawodowe (4 ECTS) oraz (5) lektorat języka angielskiego (student wybiera poziom lektoratu, łącznie 9 ECTS).

 

Grupę kursów obowiązkowych tworzą kursy z różnych działów matematyki i informatyki, kursy budujące solidne podstawy wiedzy z nauk przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia) oraz kursy niezbędne dla przyszłego bioinformatyka analizującego dane biologiczne generowane w różnych dziedzinach nauk o życiu. Grupę tę uzupełniają zajęcia z WF oraz kursy z dziedziny nauk społecznych ("Wstęp do filozofii" (3 ECTS) oraz "Bioetyka dla bioinformatyków" (2 ECTS)). Przedmioty specjalizacyjne wybierane przez studentów od 4 semestru nauki, zostały podzielone na dwie kategorie. Na liście kursów kategorii A (priorytetowe) znalazły się kursy szczególnie istotne dla ukształtowania kompletnego profilu zawodowego bioinformatyka. Na liście kursów kategorii B zawarto dodatkowe kursy z innych programów studiów, których są mocno zalecane do zrealizowania w toku studiów Bioinformatyki (pierwszego stopnia).

 

Uwieńczeniem studiów jest przygotowanie pisemnej pracy licencjackiej dokumentującej wyniki badań z zakresu szeroko rozumianej bioinformatyki. Nad właściwym doborem tematyki prac licencjackich czuwa oprócz opiekuna pracy, Rada Programowa kierunku Bioinformatyka (pierwszego stopnia), do której obowiązków należy zatwierdzenie zgłoszonej przez studenta krótkiej listy aspektów bioinformatycznych badań stanowiących przedmiot jego pracy dyplomowej. Ostatnim akcentem w procesie kształceani licencjatów z bioinformatyki jest pisemny egzamin dyplomowy, w którym pytania testowe zostały sformułowane z uwzględnieniem efektów uczenia przypisanych kursom obligatoryjnie realizowanych przez studenta w toku studiów.

Ukończenie studiów

Oprócz wymagań opisanych regulaminem studiów UJ, poniżej podano wyjaśnienia wybranych kryteriów rozpatrywanych przy podejmowaniu decyzji o pomyślnym ukończeniu studiów Bioinformatyka (pierwszego stopnia):

(1) złożenie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej,

(2) pozytywny wynik pisemnego egzaminu dyplomowego,

(3) zaliczenie kursów specjalistycznych obieranych fakultatywnie (min. liczba godzin 440, co najmniej 36 ECTS (szczegółowe reguły wyboru kursów specjalistycznych opisane są w Planie studiów).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do informatyki
60 6 zaliczenie O
Logika i teoria mnogości
60 6 zaliczenie O
Programowanie 1
75 6 zaliczenie O
Algebra liniowa
60 6 egzamin O
Podstawy chemii
60 6 egzamin O
Podstawy biologii
30 2 zaliczenie O
5 - zaliczenie O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - zaliczenie O
WF
30 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna 1
75 6 egzamin O
Programowanie 2
75 6 egzamin O
Biochemia
90 7 egzamin O
Ilościowa biologia komórki
60 4 zaliczenie O
Programy użytkowe w systemie GNU/Linux
45 3 zaliczenie O
Biologia ewolucyjna
30 2 zaliczenie O
WF
30 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna 2
75 6 zaliczenie O
Bazy danych
75 7 zaliczenie O
Bioinformatyka 1
60 5 egzamin O
Biologia systemów
60 4 egzamin O
Genetyka molekularna
70 6 egzamin O
GRUPA L1 obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
60 5 egzamin O
Podstawy fizyki
60 6 egzamin O
Wstęp do filozofii
45 3 zaliczenie O
Praktyki zawodowe (3 tyg)
90 4 zaliczenie O
GRUPA L2 obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O
GRUPA S1 Przedmioty specjalistyczne 1
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Modelowanie molekularne 1
60 5 zaliczenie O
Genomika funkcjonalna
45 3 egzamin O
Bioetyka dla bioinformatyków
30 2 zaliczenie O
Chemia obliczeniowa
60 6 egzamin O
GRUPA L3 obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O
GRUPA S2 Przedmioty specjalistyczne 2
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
30 2 zaliczenie O
Pracownia licencjacka
120 8 zaliczenie O
Praktikum pisania pracy licencjackiej
20 3 zaliczenie O
GRUPA L4 obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O
GRUPA S3 Przedmioty specjalistyczne 3
O