A A A
pl | en

Biofizyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Biofizyka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki fizyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0533
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zagadnieniami fizycznymi,biologicznymi i chemicznymi. W ramach kierunku Biofizyka istnieją dwie specjalności do wyboru: Biofizyka Molekularna i Fizyka Medyczna. Indywidualizacja programu studiów biofizyki jest zapewniona poprzez możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych/kierunkowych dla wybranej specjalności przez cały okres studiów.

Ukończenie studiów

Pozytywna ocena z pracy dyplomowej lub eseju oraz zdanie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 4 punkty ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 4 punkty ECTS w drugim semestrze, 16 punktów ECTS w trzecim semestrze, 21 punktów ECTS w czwartym semestrze, 9 punktów ECTS w piątym semestrze i 5 punktów ECTS w szóstym semestrze. Przedmiot "Metody fizyczne w biologii i medycynie I i II" kończy się rocznym egzaminem w semestrze szóstym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy fizyki: Mechanika MS
60 5 egzamin O
Matematyka wyższa I
60 5 egzamin O
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
30 2 zaliczenie O
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
30 2 zaliczenie O
Oprogramowanie użytkowe nauk ścisłych i przyrodniczych
30 3 zaliczenie O
Chemia nieorganiczna
90 7 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
GRUPA PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW BIOLOGICZNYCH
O

Studenci Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 4 punkty ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 4 punkty ECTS w drugim semestrze, 16 punktów ECTS w trzecim semestrze, 21 punktów ECTS w czwartym semestrze, 9 punktów ECTS w piątym semestrze i 5 punktów ECTS w szóstym semestrze. Przedmiot "Metody fizyczne w biologii i medycynie I i II" kończy się rocznym egzaminem w semestrze szóstym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy fizyki: Termodynamika MS
60 5 egzamin O
Matematyka wyższa II MS
60 5 egzamin O
Algebra z geometrią MS
60 5 egzamin O
Chemia organiczna z elementami biochemii
75 6 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
GRUPA PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW BIOLOGICZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNYCH
O

Studenci Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 4 punkty ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 4 punkty ECTS w drugim semestrze, 16 punktów ECTS w trzecim semestrze, 21 punktów ECTS w czwartym semestrze, 9 punktów ECTS w piątym semestrze i 5 punktów ECTS w szóstym semestrze. Przedmiot "Metody fizyczne w biologii i medycynie I i II" kończy się rocznym egzaminem w semestrze szóstym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy fizyki: Elektromagnetyzm
60 5 egzamin O
Biochemia
60 5 egzamin O
30 1 zaliczenie O
GRUPA PRZEDMIOTÓW FIZYCZNYCH
O
I Pracownia Fizyczna cz.1
45 3 zaliczenie O
GRUPA PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW BIOLOGICZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH LUB SPOŁECZNYCH
O

Studenci Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 4 punkty ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 4 punkty ECTS w drugim semestrze, 16 punktów ECTS w trzecim semestrze, 21 punktów ECTS w czwartym semestrze, 9 punktów ECTS w piątym semestrze i 5 punktów ECTS w szóstym semestrze. Przedmiot "Metody fizyczne w biologii i medycynie I i II" kończy się rocznym egzaminem w semestrze szóstym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Materia i promieniowanie
60 5 egzamin O
30 1 zaliczenie O
GRUPA PRZEDMIOTÓW FIZYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW BIOLOGICZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH LUB SPOŁECZNYCH
O
I Pracownia Fizyczna cz.2
45 3 zaliczenie O

Studenci Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 4 punkty ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 4 punkty ECTS w drugim semestrze, 16 punktów ECTS w trzecim semestrze, 21 punktów ECTS w czwartym semestrze, 9 punktów ECTS w piątym semestrze i 5 punktów ECTS w szóstym semestrze. Przedmiot "Metody fizyczne w biologii i medycynie I i II" kończy się rocznym egzaminem w semestrze szóstym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kryształy, ciecze, ciekłe kryształy
45 4 egzamin O
Biofizyka I
60 5 egzamin O
Mechanika kwantowa dla biofizyków
60 5 egzamin O
Metody fizyczne w biologii i medycynie I
45 3 egzamin O
Pracownia Metod Fizycznych Biologii I
90 7 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O
GRUPA PRZEDMIOTÓW FIZYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW BIOLOGICZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH LUB SPOŁECZNYCH
O

Studenci Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 4 punkty ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 4 punkty ECTS w drugim semestrze, 16 punktów ECTS w trzecim semestrze, 21 punktów ECTS w czwartym semestrze, 9 punktów ECTS w piątym semestrze i 5 punktów ECTS w szóstym semestrze. Przedmiot "Metody fizyczne w biologii i medycynie I i II" kończy się rocznym egzaminem w semestrze szóstym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biofizyka II
60 5 egzamin O
Metody fizyczne w biologii i medycynie II
45 4 egzamin O
Pracownia Metod Fizycznych Biologii II
90 7 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 3 zaliczenie O
30 2 egzamin O
Licencjacki projekt badawczy lub esej
30 2 egzamin O
GRUPA PRZEDMIOTÓW FIZYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW BIOLOGICZNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH LUB SPOŁECZNYCH
O