A A A
pl | en

Informatyka stosowana

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Informatyka stosowana
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Informatyka

Program

Klasyfikacja ISCED: 0613
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zagadnieniami matematycznymi oraz informatycznymi. W szczególności, głównie na II i III roku, program przewiduje możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych.

Ukończenie studiów

egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci muszą w trakcie studiów uzyskać co najmniej 55ECTS z przedmiotów fakultatywnych. Lista przedmiotów jest zamknięta, to znaczy nie można uzyskać punktów ECTS za przedmioty poza listą. Każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 pkt ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna I
60 6 egzamin O
Logika i teoria mnogości
60 6 egzamin O
Język C
60 6 egzamin O
Wstęp do architektury komputerów
60 5 zaliczenie O
Podstawy informatyki
60 6 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Studenci muszą w trakcie studiów uzyskać co najmniej 55ECTS z przedmiotów fakultatywnych. Lista przedmiotów jest zamknięta, to znaczy nie można uzyskać punktów ECTS za przedmioty poza listą. Każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 pkt ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna II
60 5 egzamin O
Algebra i geometria
60 5 egzamin O
Systemy operacyjne
60 5 egzamin O
Język C++
45 5 zaliczenie O
Matematyka dyskretna
60 5 egzamin O
Prawo internetu
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Programowanie sieciowe
60 6 egzamin F
Systemy pomiarowo-kontrolne
60 6 egzamin F
Systemy czasu rzeczywistego
60 6 egzamin F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 egzamin F
Absolwent na rynku pracy
30 3 zaliczenie F
Wystąpienia publiczne
15 2 zaliczenie F

Studenci muszą w trakcie studiów uzyskać co najmniej 55ECTS z przedmiotów fakultatywnych. Lista przedmiotów jest zamknięta, to znaczy nie można uzyskać punktów ECTS za przedmioty poza listą. Każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 pkt ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
60 4 zaliczenie O
Fizyka
60 5 egzamin O
Język Java
60 5 egzamin O
Inżynieria oprogramowania
60 4 zaliczenie O
Algorytmy i struktury danych I
60 4 zaliczenie O
Metody numeryczne
60 5 egzamin O
Interfejsy graficzne
60 6 egzamin F
Semantyczny Internet
60 6 egzamin F
Wstęp do telekomunikacji
30 4 zaliczenie F
Język Python
60 5 zaliczenie F
Techniki WWW
60 6 egzamin F
Narzędzia obliczeniowe fizyki
60 5 egzamin F
Podstawy transmisji danych
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do bioinformatyki
20 3 zaliczenie F
Wprowadzenie do analityki danych
60 6 egzamin F
30 1 zaliczenie O

Studenci muszą w trakcie studiów uzyskać co najmniej 55ECTS z przedmiotów fakultatywnych. Lista przedmiotów jest zamknięta, to znaczy nie można uzyskać punktów ECTS za przedmioty poza listą. Każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 pkt ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Sieci komputerowe
60 5 egzamin O
Grafika komputerowa
60 6 egzamin O
Elektronika cyfrowa
45 4 egzamin O
Algorytmy i struktury danych II
60 5 egzamin O
Programowanie sieciowe
60 6 egzamin F
Systemy pomiarowo-kontrolne
60 6 egzamin F
Systemy czasu rzeczywistego
60 6 egzamin F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 egzamin F
Absolwent na rynku pracy
30 3 zaliczenie F
Wystąpienia publiczne
15 2 zaliczenie F
Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O

Studenci muszą w trakcie studiów uzyskać co najmniej 55ECTS z przedmiotów fakultatywnych. Lista przedmiotów jest zamknięta, to znaczy nie można uzyskać punktów ECTS za przedmioty poza listą. Każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 pkt ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bazy danych
60 5 egzamin O
Teoria języków formalnych i metody translacji
60 5 egzamin O
Interfejsy graficzne
60 6 egzamin F
Semantyczny Internet
60 6 egzamin F
Wstęp do telekomunikacji
30 4 zaliczenie F
Język Python
60 5 zaliczenie F
Techniki WWW
60 6 egzamin F
Narzędzia obliczeniowe fizyki
60 5 egzamin F
Podstawy transmisji danych
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do bioinformatyki
20 3 zaliczenie F
Wprowadzenie do analityki danych
60 6 egzamin F
60 3 egzamin O
Studenci muszą w trakcie studiów uzyskać co najmniej 55ECTS z przedmiotów fakultatywnych. Lista przedmiotów jest zamknięta, to znaczy nie można uzyskać punktów ECTS za przedmioty poza listą. Każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 pkt ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
30 2 zaliczenie O
Programowanie sieciowe
60 6 egzamin F
Systemy pomiarowo-kontrolne
60 6 egzamin F
Systemy czasu rzeczywistego
60 6 egzamin F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 egzamin F
Absolwent na rynku pracy
30 3 zaliczenie F
Wystąpienia publiczne
15 2 zaliczenie F