A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Ekonomia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Ekonomia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Ekonomia i finanse

Program

Klasyfikacja ISCED: 0311
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 6 semestrów. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 4 semestrze. Najważniejsze obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do podstaw teorii ekonomii, narzędzi analiz ekonomicznych, oraz kluczowych procesów w historii gospodarczej i we współczesnych gospodarkach. Program studiów obejmuje również podstawowe moduły z pokrewnych nauk społecznych, humanistycznych i prawnych, których treści nawiązują do zjawisk gospodarczych. W programie znajdują się także moduły specjalistyczne, przedstawiające wybrane kluczowe aspekty analizy ekonomicznej na poziomie średniozaawansowanym. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka
60 5 zaliczenie O
Mikroekonomia
50 5 zaliczenie O
Podstawy prawa gospodarczego
30 4 egzamin O
Wstęp do psychologii
30 3 egzamin O
Technologie informacyjne
30 2 zaliczenie O
Historia gospodarcza
45 4 egzamin O
Podstawy zarządzania
45 4 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Socjologia organizacji
30 3 zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka
60 5 egzamin O
Statystyka opisowa
60 6 egzamin O
Mikroekonomia
50 5 egzamin O
Rachunek prawdopodobieństwa
45 5 egzamin O
Podstawy rachunkowości
60 6 egzamin O
Analiza ekonomiczna
30 4 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy makroekonomii
50 5 zaliczenie O
Polityka społeczna
30 4 egzamin O
Polityka gospodarcza
30 4 egzamin O
30 - zaliczenie O
Filozofia
30 3 egzamin O
Statystyka matematyczna
50 5 egzamin O
Podstawy finansów
60 5 egzamin O
Bankowość
60 4 egzamin O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonometria
50 5 egzamin O
Podstawy makroekonomii
50 5 egzamin O
30 - zaliczenie O
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie O
Finanse publiczne
30 3 egzamin O
Ekonomia integracji europejskiej
30 3 egzamin F
Podstawy ubezpieczeń
30 3 egzamin F
Zarządzanie międzynarodowe
30 3 egzamin F
Prawo międzynarodowe
30 3 zaliczenie F
Nadzór korporacyjny
20 2 zaliczenie F
Podstawy prawa podatkowego
15 2 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
30 4 egzamin O
30 - zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Rynki finansowe
30 4 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 2 zaliczenie O
Marketing międzynardowy
30 3 egzamin F
Instytucje międzynarodowe
30 4 zaliczenie F
Modele przedsiębiorstwa
30 3 egzamin F
Systemy innowacji
30 3 egzamin F
Metodyka badań naukowych
30 4 zaliczenie F
Finanse przedsiębiorstw
30 4 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 4 egzamin O
30 1 egzamin O
Gospodarka regionalna
30 4 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 8 zaliczenie O
Finanse międzynarodowe
30 3 zaliczenie F
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
20 3 zaliczenie F
Podstawy inwestowania
30 3 zaliczenie F
Giełdy i transakcje giełdowe
30 3 egzamin F
Trening asertywności
15 2 zaliczenie F
Konkurencyjność gospodarek
30 3 zaliczenie F