A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o sztuce

Program

Klasyfikacja ISCED: 0215
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje dwa typy przedmiotów: obowiązkowe, zaliczane przez wszystkich studentów oraz kursy fakultatywne, które studenci mogą dowolnie wybierać w zakresie, który pozwoli im uzyskać 60 punktów ECTS w ramach każdego roku akademickiego. Studenci przedmioty fakultatywne wybierają wedle własnych zainteresowań, zachęcani są jednak, by uczestniczyli w przedmiotach z zakresu mediów, jeśli planują wybór seminarium licencjackiego ukierunkowanego na wiedzę o mediach, oraz fakultetów filmoznawczych, jeśli przygotowują się do napisania pracy licencjackiej w zakresie filmu.

Ukończenie studiów

Warunkiem uzyskania tytułu licencjata w zakresie filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach jest zrealizowanie programu studiów, w tym uzyskanie zaliczenia z seminarium licencjackiego. Będąca jego efektem praca dyplomowa powinna zostać w odpowiednich terminach wgrana do systemu APD, zaakceptowana przez promotora i zrecenzowana przez recenzenta. Dopełnienie tej procedury oraz uzyskanie pozytywnych recenzji umożliwia złożenie egzaminu dyplomowego, którego pozytywna ocena upoważnia do uzyskania tytułu licencjata.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu niemego
60 8 egzamin O
Wprowadzenie do wiedzy o filmie
30 3 egzamin O
Warsztat badacza audiowizualności
30 3 egzamin O
Polski film dokumentalny
30 4 egzamin O
Historia filozofii
60 6 egzamin O
Wychowanie fizyczne
60 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Kurs monograficzny z kina współczesnego
30 3 egzamin F
Historia sztuki
30 3 egzamin F
Historia mediów
30 3 egzamin F
Opcja (zaliczana poza ISzA)
30 2 zaliczenie F
Wykład monograficzny (zaliczany poza ISzA)
30 2 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu niemego
60 8 egzamin O
Historia filozofii
60 6 egzamin O
Wychowanie fizyczne
60 - zaliczenie O
Wprowadzenie do wiedzy o mediach
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do wiedzy o grach wideo
30 3 egzamin O
Wiedza o literaturze XIX wieku
30 4 egzamin O
Kurs monograficzny z historii filmu niemego lub klasycznego
30 3 egzamin F
Wiedza o sztuce współczesnej
30 3 egzamin F
Warsztaty filmowe
60 6 zaliczenie F
Historia myśli filmowej
30 4 egzamin F
Komunikacja kulturowa
30 3 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
120 8 egzamin O
Historia filmu klasycznego
60 8 egzamin O
Historia filmu polskiego do roku 1981
90 12 egzamin O
Gatunki telewizyjne
30 3 egzamin O
Wiedza o literaturze XX w.
30 4 egzamin O
Historia powszechna XX w.
60 5 egzamin O
Praktyki zawodowe
60 2 zaliczenie O
Warsztaty filmowe
60 6 zaliczenie F
Kurs monograficzny z historii kina polskiego
30 3 egzamin F
Wiedza o teatrze
30 3 egzamin F
Historia myśli filmowej
30 4 egzamin F
Technologie informatyczne
30 3 zaliczenie F
Wstęp do projektowania gier wideo
30 3 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
120 8 egzamin O
Historia filmu klasycznego
60 8 egzamin O
Historia filmu polskiego do roku 1981
90 12 egzamin O
Historia powszechna XX w.
60 5 egzamin O
Historia serialu telewizyjnego
30 3 zaliczenie O
Socjologia kultury
60 6 egzamin O
Praktyki zawodowe
60 2 zaliczenie O
Historia Polski po 1945 roku
30 3 egzamin O
Językoznawstwo i semiotyka
30 3 egzamin F
Kurs monograficzny z historii filmu nowofalowego
30 3 egzamin F
Teatr współczesny
30 3 egzamin F
Podstawy analizy dzieła filmowego
30 4 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
120 8 egzamin O
Historia filmu polskiego do roku 1981
90 12 egzamin O
Socjologia kultury
60 6 egzamin O
Historia filmu nowofalowego
30 4 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
60 14 zaliczenie O
Prawo autorskie
15 1 egzamin O
Zagadnienia cyberkultury
60 5 egzamin F
Wiedza o fotografii
30 2 zaliczenie F
Analiza dzieła filmowego
30 4 egzamin F
Historia kultury
60 5 egzamin F
Opcja (zaliczana poza ISzA)
30 2 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
120 8 egzamin O
Seminarium licencjackie
60 14 zaliczenie O
Problemy filmu nowofalowego
30 4 egzamin O
Zagadnienia cyberkultury
60 5 egzamin F
Historia kultury
60 5 egzamin F
Media społecznościowe
30 3 egzamin F
Muzyka filmowa
30 2 egzamin F
Organizacja wydarzeń kulturalnych
30 2 zaliczenie F
Rynek filmowy
15 2 zaliczenie F
Wykład monograficzny (poza ISzA)
30 2 egzamin F