A A A pl | en
Wydział Biologii

ECOLOGY AND EVOLUTION

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biologii
Nazwa kierunku: Ecology and Evolution
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów Ecology and evolution składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, którym przypisano 76 ECTS (Seminar, Master Project, inne kursy fakultatywne w języku angielskim).

Ukończenie studiów

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy, za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty w języku angielskim z programów studiów I i II stopnia na Wydziale Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Evolution
140 9,0 exam O
Experimental design, data analysis and presentation
110 9,0 exam O
Practical aspects of environmental conservation - part 1
42 3,0 exam O
Progress in ecology and evolution
30 2,0 assessment O
4 - assessment O
30 - assessment O
Ecology of fungi
30 4,0 assessment F
Grant writing in environmental studies
30 2,0 assessment F
Island biogeography
30 4,0 exam F
Molecular Ecology
30 4,0 exam F
Practical Protozoology
30 2,0 assessment F
Practise in Environmental Sciences
30 2,0 assessment F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3,0 exam F
The ecology and conservation of Carnivora
36 4,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective
Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy, za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty w języku angielskim z programów studiów I i II stopnia na Wydziale Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ecosystem ecology
36 3,0 assessment O
Ecosystem ecology-practise
54 4,0 assessment O
Methods of secondary data analysis on society and environment
40 3,0 assessment O
Practical aspects of environmental conservation - part 2
20 1,0 assessment O
Seminar
30 2,0 assessment O
Social and economic aspects of nature conservation
12 2,0 assessment O
Master Project in ecology and evolution
15 5,0 assessment O
30 2,0 exam O
Biology of amphibians
45 4,0 exam F
Climate Change
15 2,0 exam F
Diversity and evolution of plants
30 4,0 exam F
Effective research communication
30 4,0 assessment F
Ethical aspects of genetic and cell manipulations
15 2,0 assessment F
Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
30 4,0 exam F
Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
21 2,0 assessment F
Tropical ecology-field course
120 10,0 assessment F
Grupa
O
  • O - obligatory
  • F - elective
Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy, za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty w języku angielskim z programów studiów I i II stopnia na Wydziale Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Master Project in ecology and evolution
30 10,0 assessment O
Seminar
30 2,0 assessment O
Ecology of fungi
30 4,0 assessment F
Grant writing in environmental studies
30 2,0 assessment F
Island biogeography
30 4,0 exam F
Molecular Ecology
30 4,0 exam F
Practical Protozoology
30 2,0 assessment F
Practise in Environmental Sciences
30 2,0 assessment F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3,0 exam F
The ecology and conservation of Carnivora
36 4,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective
Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy, za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty w języku angielskim z programów studiów I i II stopnia na Wydziale Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Master Project in ecology and evolution
60 20,0 assessment O
Seminar
30 2,0 assessment O
Biology of amphibians
45 4,0 exam F
Climate Change
15 2,0 exam F
Diversity and evolution of plants
30 4,0 exam F
Effective research communication
30 4,0 assessment F
Ethical aspects of genetic and cell manipulations
15 2,0 assessment F
Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
30 4,0 exam F
Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
21 2,0 assessment F
Tropical ecology-field course
120 10,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective