A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia orientalna – arabistyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia orientalna – arabistyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0230
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów drugiego stopnia obejmuje przedmioty kierunkowe, w tym praktyczną naukę arabskiego języka literackiego oraz wybranych dialektów o zasięgu ponadregionalnym, a także przedmioty kształcenia ogólnego.
Studenci dokonują wyboru specjalizacji językoznawczej lub literaturoznawczej i uczestniczą następnie w odpowiednim seminarium, w czasie którego pracują nad przygotowaniem pracy magisterskiej.
Plan studiów zapewnia studentowi możliwość wyboru części przedmiotów. Elastyczność programu pozwala mu też na realizowanie indywidualnego planu studiów.
Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa, która powinna uzyskać pozytywne opinie promotora i recenzenta pracy oraz egzaminem dyplomowym.
W trakcie studiów istnieje możliwość wyjazdu na stypendia do krajów arabskich oraz w ramach programu Socrates.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka arabskiego
90 6 zaliczenie O
Dialekt
30 2 zaliczenie O
Gramatyka kontrastywna
30 3 zaliczenie O
Zagadnienia współczesnego islamu
30 3 egzamin O
Teoria przekładu
30 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego
30 2 zaliczenie O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Język mediów
30 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie F
Metodologia badań filologicznych
30 2 zaliczenie F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka arabskiego
90 7 egzamin O
Dialekt
30 3 egzamin O
Ćwiczenia przekładowe
30 2 zaliczenie O
Historia współczesnego świata arabskiego
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego
30 3 egzamin O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie F
Metodologia badań filologicznych
30 2 egzamin F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka arabskiego
90 9 zaliczenie O
Język mediów
30 3 zaliczenie O
Ćwiczenia przekładowe
30 3 zaliczenie O
Współczesna literatura arabska
30 3 egzamin O
Język angielski
30 2 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie F
Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka arabskiego
60 10 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 25 zaliczenie F