A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia orientalna – indologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia orientalna – indologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0230
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów przewiduje podział na dwie ścieżki: językową sanskrytologiczną i językową hindystyczną. Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne wybiera student w zależności od swoich zainteresowań oraz planowanej pracy dyplomowej w sposób określony w planie studiów.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Metodologia badań filologicznych realizowana jest każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Seminarium magisterskie realizowane jest w dwóch grupach tematycznych. Student wybiera seminarium zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Zróżnicowanie grup seminaryjnych określają każdorazowo prowadzący. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera drugi język indyjski w zależności od obranej przezeń ścieżki specjalizacyjnej; Student realizujący plan studiów zgodnie ze ścieżką specjalizacyjną sanskrytologiczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursu "Praktyczna nauka języka hindi-urdu". Student realizujący plan nauczenia zgodnie ze ścieżką językową hindystyczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursów typu "Interpretacja tekstów sanskryckich".
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia indyjska I
30 3 zaliczenie O
Literatura indyjskiego Południa
30 3 egzamin O
Indian Literature in English
30 3 egzamin O
Teoria przekładu
30 1 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 8 zaliczenie F
Drugi język indyjski – język tamilski
30 3 zaliczenie F
Metodologia badań filologicznych
30 2 zaliczenie F
Ścieżka: Językowa hindystyczna
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna
Metodologia badań filologicznych realizowana jest każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Seminarium magisterskie realizowane jest w dwóch grupach tematycznych. Student wybiera seminarium zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Zróżnicowanie grup seminaryjnych określają każdorazowo prowadzący. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera drugi język indyjski w zależności od obranej przezeń ścieżki specjalizacyjnej; Student realizujący plan studiów zgodnie ze ścieżką specjalizacyjną sanskrytologiczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursu "Praktyczna nauka języka hindi-urdu". Student realizujący plan nauczenia zgodnie ze ścieżką językową hindystyczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursów typu "Interpretacja tekstów sanskryckich".
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia indyjska II
30 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 8 zaliczenie F
Drugi język indyjski – język tamilski
30 3 zaliczenie F
Metodologia badań filologicznych
30 2 egzamin F
Ścieżka: Językowa hindystyczna
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna
Metodologia badań filologicznych realizowana jest każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Seminarium magisterskie realizowane jest w dwóch grupach tematycznych. Student wybiera seminarium zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Zróżnicowanie grup seminaryjnych określają każdorazowo prowadzący. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera drugi język indyjski w zależności od obranej przezeń ścieżki specjalizacyjnej; Student realizujący plan studiów zgodnie ze ścieżką specjalizacyjną sanskrytologiczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursu "Praktyczna nauka języka hindi-urdu". Student realizujący plan nauczenia zgodnie ze ścieżką językową hindystyczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursów typu "Interpretacja tekstów sanskryckich".
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Indyjskie tradycje religijne
30 3 egzamin O
Wybrane aspekty kulturowe, historyczne i polityczne subkontynentu indyjskiego
30 2 zaliczenie O
Język angielski
30 2 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 8 zaliczenie F
Drugi język indyjski – język tamilski
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Ścieżka: Językowa hindystyczna
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna
Metodologia badań filologicznych realizowana jest każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Seminarium magisterskie realizowane jest w dwóch grupach tematycznych. Student wybiera seminarium zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Zróżnicowanie grup seminaryjnych określają każdorazowo prowadzący. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera drugi język indyjski w zależności od obranej przezeń ścieżki specjalizacyjnej; Student realizujący plan studiów zgodnie ze ścieżką specjalizacyjną sanskrytologiczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursu "Praktyczna nauka języka hindi-urdu". Student realizujący plan nauczenia zgodnie ze ścieżką językową hindystyczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursów typu "Interpretacja tekstów sanskryckich".
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Islam w Azji Południowej
30 3 egzamin O
Wybrane aspekty kulturowe, historyczne i polityczne subkontynentu indyjskiego
30 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 14 zaliczenie F
Drugi język indyjski – język tamilski
30 3 egzamin F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Ścieżka: Językowa hindystyczna
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna