A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia orientalna – turkologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia orientalna – turkologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0230
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów nie przewiduje podziału na specjalności i ścieżki. Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne student wybiera w zależności od swoich zainteresowań oraz planowanej pracy dyplomowej, w sposób wskazany w części Plan kierunku.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student wybiera 7 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka tureckiego
90 8 zaliczenie O
Współczesna literatura turecka
30 2 egzamin O
Teoria przekładu
30 1 zaliczenie O
Wprowadzenie do paleografii
30 2 zaliczenie O
Zagadnienia współczesnego islamu
30 3 egzamin O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Metodologia badań filologicznych
30 2 zaliczenie F
Seminarium magisterskie
30 9 zaliczenie F
Student wybiera 7 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka tureckiego
90 9 egzamin O
Świat Orientu - Historia współczesnego świata arabskiego
30 2 zaliczenie O
Turcja współczesna
30 2 zaliczenie O
Literatura tureckiego obszaru językowego - Literatura Turków cypryjskich
30 3 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Metodologia badań filologicznych
30 2 egzamin F
Seminarium magisterskie
30 10 zaliczenie F
Student wybiera 7 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka tureckiego
60 11 zaliczenie O
Język angielski
30 2 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 14 zaliczenie F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Student wybiera 7 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i w grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka tureckiego
60 13 egzamin O
Język specjalistyczny
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 15 zaliczenie F