pl en

Wydział Filozoficzny - oferta dydaktyczna

2019/20, drugiego stopnia, studia stacjonarne
Filozofia
Kognitywistyka
Pedagogika
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Porównawcze studia cywilizacji
Praca socjalna
Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Socjologia
Studia nad buddyzmem współczesnym