A A A
pl | en
2019/20 studia niestacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Język i kultura Rosji

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Język i kultura Rosji
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Oprócz zaliczenia przedmiotów obligatoryjnych, osoba studiująca zobowiązana jest do zdobycia odpowiedniej liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych.

Ukończenie studiów

złożenie i obrona pracy licencjackiej i zdanie egzaminu licencjackiego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
praktyczna nauka języka rosyjskiego z elementami gramatyki funkcjonalnej Ia
90 9 zaliczenie O
historia literatury rosyjskiej XI-XVIII wieku 1 - wykład
20 3 zaliczenie O
historia literatury rosyjskiej XI-XVIII wieku 1 - ćwiczenia
10 4 zaliczenie O
Wstęp do językoznawstwa
15 3 zaliczenie O
Wstęp do literaturoznawstwa
15 3 zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
kultura duchowa Słowian Wschodnich
20 4 zaliczenie F
historia i geopolityka regionu 1
30 4 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
praktyczna nauka języka rosyjskiego z elementami gramatyki funkcjonalnej Ib
90 9 egzamin O
historia literatury rosyjskiej XI-XVIII wieku 2 - wykład
20 5 egzamin O
historia literatury rosyjskiej XI-XVIII wieku 2 - ćwiczenia
10 4 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z elementami gramatyki kontrastywnej ros.-pol. I
35 5 zaliczenie O
historia i geopolityka regionu 2
30 4 egzamin F
realioznawstwo obszaru języka rosyjskiego
20 3 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
praktyczna nauka języka rosyjskiego z elementami gramatyki funkcjonalnej II a
60 6 zaliczenie O
historia literatury rosyjskiej XIX wieku 1 - wykład
20 3 zaliczenie O
historia literatury rosyjskiej XIX wieku 1 - ćwiczenia
10 3 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z elementami gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II
30 5 egzamin O
lektorat języka angielskiego A1 - 1
30 2 zaliczenie O
praktyczna nauka języka rosyjskiego - podstawowa leksyka ekonomiczna
20 2 zaliczenie O
historia idei w Rosji
30 5 egzamin F
gramatyka języka scs
20 4 zaliczenie F
kultura i sztuka rosyjska 1
30 3 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
praktyczna nauka języka rosyjskiego z elementami gramatyki funkcjonalnej II b
60 6 egzamin O
historia literatury rosyjskiej XIX wieku 2 - wykład
20 4 egzamin O
historia literatury rosyjskiej XIX wieku 2 - ćwiczenia
10 3 zaliczenie O
wstęp do translatoryki
15 3 zaliczenie O
lektorat języka angielskiego A1 - 2
30 3 zaliczenie O
praktyczna nauka języka rosyjskiego - język rosyjski w biznesie
20 2 zaliczenie O
kultura i sztuka rosyjska 2
30 3 egzamin F
historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki historycznej
20 5 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
praktyczna nauka języka rosyjskiego z elementami gramatyki funkcjonalnej III a
66 6 zaliczenie O
praktyczna nauka języka rosyjskiego - rosyjska korespondencja handlowa 1
20 3 zaliczenie O
historia literatury rosyjskiej XX-XXI wieku 1 - wykład
20 2 zaliczenie O
historia literatury rosyjskiej XX-XXI wieku 1 - ćwiczenia
10 3 zaliczenie O
translatoryka praktyczna
30 5 egzamin O
lektorat języka angielskiego A1 - 3
30 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie O
Seminarium licencjackie 1
30 8 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
praktyczna nauka języka rosyjskiego z elementami gramatyki funkcjonalnej III b
64 6 egzamin O
praktyczna nauka języka rosyjskiego - rosyjska korespondencja handlowa 2
20 3 egzamin O
historia literatury rosyjskiej XX-XXI wieku 2 - wykład
20 3 egzamin O
historia literatury rosyjskiej XX-XXI wieku 2 - ćwiczenia
10 2 zaliczenie O
lektorat języka angielskiego A1 - 4
30 3 egzamin O
Seminarium licencjackie 2
30 12 zaliczenie F