A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

filologia angielska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia angielska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program obejmuje min. 1990 godzin zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych. W semestrze piątym studenci wybierają jedno spośród oferowanych seminariów licencjackich zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Oferta kursów fakultatywnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają także możliwość realizacji programu kształcenia pedagogicznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach I i II stopnia. Lektorat języka obcego stanowi kurs obligatoryjny. Studenci mają możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS, przedstawienie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Liczba kursów fakultatywnych, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów fakultatywnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach zajęć fakultatywnych studenci otrzymują także możliwość realizacji programu kształcenia pedagogicznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach I i II stopnia. Pełny program kształcenia pedagogicznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. Lektorat języka obcego stanowi kurs obligatoryjny. Studenci mają możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
120 8 zaliczenie O
Literatura angielska I
45 5 egzamin O
Wprowadzenie do literaturoznawstwa
30 2 egzamin O
Wprowadzenie do językoznawstwa
30 2 egzamin O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 - zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
45 4 zaliczenie O
Lektorat języka łacińskiego
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Opcje
F

Liczba kursów fakultatywnych, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów fakultatywnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach zajęć fakultatywnych studenci otrzymują także możliwość realizacji programu kształcenia pedagogicznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach I i II stopnia. Pełny program kształcenia pedagogicznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. Lektorat języka obcego stanowi kurs obligatoryjny. Studenci mają możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
120 8 egzamin O
Literatura angielska II
45 5 egzamin O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 3 egzamin O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
45 5 egzamin O
Fonologia
30 2 egzamin O
Lektorat języka łacińskiego
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Opcje
F

Liczba kursów fakultatywnych, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów fakultatywnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach zajęć fakultatywnych studenci otrzymują także możliwość realizacji programu kształcenia pedagogicznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach I i II stopnia. Pełny program kształcenia pedagogicznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. Lektorat języka obcego stanowi kurs obligatoryjny. Studenci mają możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego II
90 6 zaliczenie O
Literatura angielska III
45 5 zaliczenie O
Składnia języka angielskiego: forma, znaczenie i funkcja
30 3 egzamin O
Cywilizacja USA
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do przekładu
30 2 egzamin O
Wiedza o społeczeństwie i instytucjach Wielkiej Brytanii
30 3 zaliczenie O
30 2 zaliczenie F
Opcje
F

Liczba kursów fakultatywnych, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów fakultatywnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach zajęć fakultatywnych studenci otrzymują także możliwość realizacji programu kształcenia pedagogicznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach I i II stopnia. Pełny program kształcenia pedagogicznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. Lektorat języka obcego stanowi kurs obligatoryjny. Studenci mają możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego II
90 6 egzamin O
Literatura angielska III
45 5 egzamin O
Literatura amerykańska I
45 5 zaliczenie O
Gramatyka kontrastywna angielsko-polska
30 3 zaliczenie O
Wiedza o społeczeństwie i instytucjach USA
30 3 zaliczenie O
30 2 zaliczenie F
Opcje
F

Liczba kursów fakultatywnych, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów fakultatywnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach zajęć fakultatywnych studenci otrzymują także możliwość realizacji programu kształcenia pedagogicznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach I i II stopnia. Pełny program kształcenia pedagogicznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. Lektorat języka obcego stanowi kurs obligatoryjny. Studenci mają możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego III
60 4 zaliczenie O
Literatura amerykańska II
45 5 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 6 zaliczenie F
Historia języka angielskiego
30 2 egzamin O
Pragmatyka i komunikacja międzykulturowa
30 3 zaliczenie O
Kultura w przekładzie
30 4 zaliczenie O
Filozofia
30 - zaliczenie O
Wiedza o przyswajaniu i nauce języka
30 2 egzamin O
Przekład
30 2 zaliczenie O
30 2 zaliczenie F
Opcje
F

Liczba kursów fakultatywnych, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów fakultatywnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach zajęć fakultatywnych studenci otrzymują także możliwość realizacji programu kształcenia pedagogicznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach I i II stopnia. Pełny program kształcenia pedagogicznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. Lektorat języka obcego stanowi kurs obligatoryjny. Studenci mają możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 12 zaliczenie F
Praktyczna nauka języka angielskiego III
60 4 egzamin O
Filozofia
30 3 egzamin O
Przekład
30 2 zaliczenie O
30 4 egzamin F
Opcje
F