A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia orientalna – arabistyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia orientalna – arabistyka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0230
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów pierwszego stopnia obejmuje przedmioty kierunkowe, w tym praktyczną naukę arabskiego języka literackiego oraz jednego z dialektów o zasięgu ponadregionalnym, a także przedmioty kształcenia ogólnego. Nauce języka, prowadzonej od podstaw, towarzyszą kursy historii, kultury, religii świata arabskiego oraz przede wszystkim obszerny kurs literatury arabskiej, zarówno klasycznej, jak i współczesnej.
Studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa, która powinna uzyskać pozytywne opinie promotora i recenzenta pracy oraz egzaminem dyplomowym.
Plan studiów zapewnia studentowi możliwość wyboru części przedmiotów. Elastyczność programu pozwala mu też na realizowanie indywidualnego planu studiów.
W trakcie studiów istnieje możliwość wyjazdu na stypendia do krajów arabskich oraz w ramach programu Socrates.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów 1. stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka arabskiego
120 16 zaliczenie O
Wprowadzenie do islamu
30 3 egzamin O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 zaliczenie O
Język łaciński
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Wstęp do studiów orientalistycznych - arabistycznych
30 3 egzamin F
Historia regionu - historia świata arabskiego
30 2 zaliczenie F
Kultura regionu – kultura Arabów
30 3 zaliczenie F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów 1. stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka arabskiego
120 16 egzamin O
Gramatyka opisowa języka arabskiego
30 2 zaliczenie O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 egzamin O
Język łaciński
30 2 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Historia regionu - historia świata arabskiego
30 3 egzamin F
Kultura regionu – kultura Arabów
30 3 egzamin F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów 1. stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka arabskiego
150 12 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład)
30 3 egzamin O
Gramatyka opisowa języka arabskiego (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 zaliczenie O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Historia filozofii
30 2 egzamin O
Literatura regionu – historia literatury arabskiej (klasyczna)
30 3 egzamin F
Proseminarium orientalistyczne - arabistyczne
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów 1. stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka arabskiego
150 13 egzamin O
Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład)
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka arabskiego (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 egzamin O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Literatura regionu - historia literatury arabskiej (współczesna)
30 3 egzamin F
Proseminarium orientalistyczne - arabistyczne
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów 1. stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka arabskiego
120 6 zaliczenie O
Język mediów
30 2 zaliczenie O
Dialekt
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład)
30 3 egzamin O
Gramatyka opisowa języka arabskiego (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego
30 2 zaliczenie O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Literatura regionu – historia literatury arabskiej (klasyczna)
30 3 zaliczenie F
Seminarium licencjackie - arabistyczne
30 8 zaliczenie F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów 1. stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka arabskiego
90 6 egzamin O
Język mediów
30 3 zaliczenie O
Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego
30 3 egzamin O
Dialekt
30 3 egzamin O
Język angielski
30 2 egzamin O
Literatura regionu – historia literatury arabskiej (współczesna)
30 3 zaliczenie F
Seminarium licencjackie - arabistyczne
30 10 zaliczenie F