A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia orientalna – sinologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia orientalna – sinologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0230
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów nie przewiduje podziału na specjalizacje czy ścieżki.
Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne wybiera student w zależności od swoich zainteresowań oraz planowanej pracy dyplomowej w sposób wskazany w Planie.
Program studiów pierwszego stopnia przewiduje intensywny kurs języka chińskiego obejmujący wiedzę o języku i jego przyswajaniu, systemach pisma chińskiego, podstawy języka klasycznego oraz ćwiczenia językowe (w zakresie mowy i pisma, czytania i tłumaczenia). Zajęcia językowe uzupełniają przedmioty wprowadzające w krąg kultury i dziejów Państwa Środka. W bogatym programie studiów zajęcia o charakterze ogólnym (językoznawstwo, filozofia) są cennym narzędziem uporządkowania wiedzy humanistycznej w perspektywie europo- i sinocentrycznej. Studenci uczestniczą także w wykładach monograficznych oraz dwuletnim lektoracie języka angielskiego i rocznym łaciny. Mogą także uczestniczyć w zajęciach o kulturze, literaturze i historii pozostałych filologii orientalnych.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje 15 przedmiotów fakultatywnych swojego kierunku studiów, lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych filologii orientalnych.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka chińskiego
180 11 egzamin O
Nauka pisma chińskiego
60 5 egzamin O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego (wykład)
15 1 egzamin O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego (ćwiczenia)
15 1 zaliczenie O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 zaliczenie O
Język łaciński
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Wstęp do studiów orientalistycznych – sinologicznych
30 3 egzamin F
Kultura regionu – Kultura i Filozofia Chin
30 3 zaliczenie F
Historia regionu – Historia Chin
30 2 zaliczenie F
W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje 15 przedmiotów fakultatywnych swojego kierunku studiów, lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych filologii orientalnych.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka chińskiego
180 12 egzamin O
Nauka pisma chińskiego
60 5 egzamin O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego (wykład)
15 1 egzamin O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego (ćwiczenia)
15 1 zaliczenie O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 egzamin O
Język łaciński
30 2 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Kultura regionu – Kultura i Filozofia Chin
30 3 egzamin F
Historia regionu – Historia Chin
30 3 egzamin F
W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje 15 przedmiotów fakultatywnych swojego kierunku studiów, lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych filologii orientalnych.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka chińskiego
210 7 zaliczenie O
Nauka pisma chińskiego
60 3 egzamin O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego (wykład)
15 1 zaliczenie O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego
15 1 zaliczenie O
Wiedza o współczesnych Chinach – wybrane zagadnienia
30 2 zaliczenie O
Historia filozofii
30 2 egzamin O
Lektura i tłumaczenie tekstów chińskich
60 2 zaliczenie O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 zaliczenie O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Literatura regionu – Klasyczna literatura chińska
30 3 zaliczenie F
Proseminarium orientalistyczne – sinologiczne
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F

W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje 15 przedmiotów fakultatywnych swojego kierunku studiów, lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych filologii orientalnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka chińskiego
210 7 egzamin O
Nauka pisma chińskiego
30 2 egzamin O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego (wykład)
15 1 egzamin O
Gramatyka opisowa współczesnego języka chińskiego (ćwiczenia)
15 1 zaliczenie O
Wiedza o współczesnych Chinach – wybrane zagadnienia
30 4 egzamin O
Lektura i tłumaczenie tekstów chińskich
60 3 egzamin O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 egzamin O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Proseminarium orientalistyczne – sinologiczne
30 3 zaliczenie F
Literatura regionu – Klasyczna literatura chińska
30 3 egzamin F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje 15 przedmiotów fakultatywnych swojego kierunku studiów, lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych filologii orientalnych.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka chińskiego
180 6 zaliczenie O
Nauka pisma chińskiego
30 2 zaliczenie O
Gramatyka klasycznego języka chińskiego (wykład)
30 2 egzamin O
Gramatyka klasycznego języka chińskiego (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Chińskie teksty źródłowe
30 2 zaliczenie O
Lektura i tłumaczenie tekstów chińskich
60 3 zaliczenie O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Literatura regionu – Współczesna literatura chińska
30 3 zaliczenie F
Seminarium licencjackie – sinologiczne
30 8 zaliczenie F
W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje 15 przedmiotów fakultatywnych swojego kierunku studiów, lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych filologii orientalnych.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka chińskiego
180 6 egzamin O
Nauka pisma chińskiego
30 2 egzamin O
Gramatyka klasycznego języka chińskiego
30 2 egzamin O
Chińskie teksty źródłowe
30 2 egzamin O
Lektura i tłumaczenie tekstów chińskich
30 3 egzamin O
Język angielski
30 2 egzamin O
Literatura regionu – Współczesna literatura chińska
30 3 egzamin F
Seminarium licencjackie – sinologiczne
30 10 zaliczenie F