A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

filologia rosyjska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia rosyjska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W programie studiów znajdują się przedmioty obowiązkowe m.in. z zakresu wiedzy o języku, literatury rosyjskiej, wiedzy o dziejach i kulturze rosyjskiej. W toku ich realizacji nacisk kładziony jest na interkulturowy wymiar wiedzy o dyscyplinach filologicznych. Program studiów przewiduje także przedmioty fakultatywne, takie jak wyklady monograficzne, drugi język wschodniosłowiański, seminarium licencjackie, dzięki którym student może pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać własne zainteresowania filologiczne.

Ukończenie studiów

Praca licencjacka, egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: Rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie, drugi język wchodniosłowiański oraz lektorat języka nowożytnego.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 9 zaliczenie O
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku I
45 4 zaliczenie O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 zaliczenie O
Historia Rusi do końca XVII wieku
30 3 egzamin O
Podstawy gramatycznego opisu języka
30 2 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 3 egzamin O
Rosja współczesna
30 2 zaliczenie O
Podstawy wiedzy o kulturze prawosławia
30 2 egzamin O
WF
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: Rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie, drugi język wchodniosłowiański oraz lektorat języka nowożytnego.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 10 egzamin O
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku II
45 4 egzamin O
Wstęp do językoznawstwa
30 3 zaliczenie O
Historia Rosji od Piotra I do Mikołaja II
30 2 egzamin O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol.
60 4 zaliczenie O
Analiza dzieła literackiego
30 2 zaliczenie O
Kultura rosyjska
30 3 egzamin O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
WF
30 - zaliczenie O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: Rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie, drugi język wchodniosłowiański oraz lektorat języka nowożytnego.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
150 10 zaliczenie O
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) I
45 4 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II.
60 4 zaliczenie O
Historia ZSRR
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Lektorat języka nowożytnego
60 4 zaliczenie O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: Rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie, drugi język wchodniosłowiański oraz lektorat języka nowożytnego.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
120 8 egzamin O
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) II
45 4 egzamin O
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego I
30 2 zaliczenie O
Język staro-cerkiewno-słowiański
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II
60 4 egzamin O
Język w przestrzeni komunikacyjnej
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Wybrane zagadnienia z historii myśli rosyjskiej
30 2 zaliczenie O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: Rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie, drugi język wchodniosłowiański oraz lektorat języka nowożytnego.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
90 6 zaliczenie O
Historia literatury rosyjskiej XX w. I
45 4 zaliczenie O
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego II
30 2 zaliczenie O
Ćwiczenia translatoryjne I
30 2 zaliczenie O
Język biznesu - poziom średni I
30 2 zaliczenie O
Słowo w systemie języka i w tekście
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
GRUPA: Seminarium
O
GRUPA: Drugi język wschodniosłowiański
O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: Rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie, drugi język wchodniosłowiański oraz lektorat języka nowożytnego.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
90 6 egzamin O
Historia literatury rosyjskiej XX w. II
45 4 egzamin O
Ćwiczenia translatoryjne II
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Język biznesu - poziom średni II
30 2 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
GRUPA: Seminarium
O
GRUPA: Drugi język wschodniosłowiański
O