A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

filologia ukraińska z językiem rosyjskim

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów I stopnia na kierunku filologia ukraińska z językiem rosyjskim przewiduje naukę od podstaw dwóch języków wschodniosłowiańskich – języka ukraińskiego (poziom B2), języka rosyjskiego (poziom В1) oraz wybranego języka zachodnioeuropejskiego. Na program studiów składają się cztery zasadnicze moduły przedmiotów: językoznawczy, literaturoznawczy, kulturoznawczy oraz historyczny.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają w każdym semestrze roku I po jednym konwersatorium, w każdym semestrze roku II i III po dwa.  Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych. Każdy student musi uzyskać 65 punktów ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 480 godzin (540 godzin wynika z tego, że zaproponowanych jest 12 Konwersatowiów monograficznych - o dwa więcej (o 60  godzin), niż musi zaliczyć student w ciągu trzech lat studiów.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego I
120 8 zaliczenie O
Historia literatury ukraińskiej I
60 4 zaliczenie O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 zaliczenie O
Wstęp do językoznawstwa
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego I
30 3 zaliczenie O
Historia Ukrainy X-XX w.
30 2 zaliczenie O
Kultura i polityka współczesnej Ukrainy
30 2 zaliczenie O
Histora filozofii
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają w każdym semestrze roku I po jednym konwersatorium, w każdym semestrze roku II i III po dwa.  Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych. Każdy student musi uzyskać 65 punktów ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 480 godzin (540 godzin wynika z tego, że zaproponowanych jest 12 Konwersatowiów monograficznych - o dwa więcej (o 60  godzin), niż musi zaliczyć student w ciągu trzech lat studiów.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego I
150 10 egzamin O
Historia literatury ukraińskiej I
60 4 egzamin O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 zaliczenie O
Wstęp do filologii słowiańskiej
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego I
30 4 egzamin O
Leksykologia i leksykografia ukraińska z elementami słowotwórstwa
30 3 zaliczenie O
Historia Ukrainy X-XX w.
30 2 zaliczenie O
Współczesna Ukraina (geografia i społeczeństwo)
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają w każdym semestrze roku I po jednym konwersatorium, w każdym semestrze roku II i III po dwa.  Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych. Każdy student musi uzyskać 65 punktów ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 480 godzin (540 godzin wynika z tego, że zaproponowanych jest 12 Konwersatowiów monograficznych - o dwa więcej (o 60  godzin), niż musi zaliczyć student w ciągu trzech lat studiów.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego II
120 8 zaliczenie O
Historia literatury ukraińskiej II
60 4 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego II
30 2 zaliczenie O
Język staro-cerkiewno-słowiański
30 2 zaliczenie O
Ukraińska etnokultura
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Lektorat języka nowożytnego
60 4 zaliczenie O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają w każdym semestrze roku I po jednym konwersatorium, w każdym semestrze roku II i III po dwa.  Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych. Każdy student musi uzyskać 65 punktów ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 480 godzin (540 godzin wynika z tego, że zaproponowanych jest 12 Konwersatowiów monograficznych - o dwa więcej (o 60  godzin), niż musi zaliczyć student w ciągu trzech lat studiów.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego II
120 8 egzamin O
Historia literatury ukraińskiej II
60 4 egzamin O
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego II
30 2 egzamin O
Historia języka ukraińskiego I
30 2 zaliczenie O
Lektorat języka rosyjskiego A1
90 6 egzamin O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Lektorat języka nowożytnego
60 4 egzamin O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają w każdym semestrze roku I po jednym konwersatorium, w każdym semestrze roku II i III po dwa.  Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych. Każdy student musi uzyskać 65 punktów ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 480 godzin (540 godzin wynika z tego, że zaproponowanych jest 12 Konwersatowiów monograficznych - o dwa więcej (o 60  godzin), niż musi zaliczyć student w ciągu trzech lat studiów.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego III
120 8 zaliczenie O
Historia literatury ukraińskiej III
60 4 zaliczenie O
Historia języka ukraińskiego II
30 2 zaliczenie O
Translatoryka
30 2 zaliczenie O
Język prawa i biznesu
30 2 zaliczenie O
Lektorat języka rosyjskiego B1
90 6 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Seminarium licencjackie - językoznawcze
30 7 zaliczenie O
Seminarium licencjackie - literaturoznawcze
30 7 zaliczenie O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają w każdym semestrze roku I po jednym konwersatorium, w każdym semestrze roku II i III po dwa.  Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych. Każdy student musi uzyskać 65 punktów ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 480 godzin (540 godzin wynika z tego, że zaproponowanych jest 12 Konwersatowiów monograficznych - o dwa więcej (o 60  godzin), niż musi zaliczyć student w ciągu trzech lat studiów.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego III
90 6 egzamin O
Historia literatury ukraińskiej III
60 4 egzamin O
Język ukraiński w perspektywie porównawczej
30 2 zaliczenie O
Język prawa i biznesu
30 2 zaliczenie O
Gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego
30 2 zaliczenie O
Lektorat języka rosyjskiego B1
60 4 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Seminarium licencjackie - językoznawcze
30 10 zaliczenie O
Seminarium licencjackie - literaturoznawcze
30 10 zaliczenie O