A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia włoska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia włoska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Rezultaty badań prowadzonych przez zespoły badawcze na kierunku Filologia włoska wykorzystywane są w dużym stopniu do projektowania i doskonalenia programu studiów z zakresu językoznawstwa oraz literatury. Cele te realizujowane są w ramach kursów kanonicznych oraz obieralnych (co najmniej 30%), jako że programy tych kursów tworzone są w oparciu o badania naukowe prowadzącej je kadry akademickiej. Również tematyka seminariów licencjackich oraz magisterskich w dużym stopniu bazuje na wynikach prowadzących te kursy badaczy. Praktyczne efekty zrealizowanych prac badawczych pozwalają także na ulepszanie dydaktyki języków obcych.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 12 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka włoskiego I
150 - - O
Praktyczna nauka języka włoskiego I b
120 - - O
Podstawy literaturoznawstwa
30 3 egzamin O
Historia literatury włoskiej I (Średniowiecze)
30 - - O
Podstawy językoznawstwa
30 3 egzamin O
Gramatyka opisowa języka włoskiego Ia (fonetyka)
45 5 egzamin O
Cywilizacja Włoch
30 3 egzamin O
Historia Włoch
30 - - O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 - - O
Wychowanie fizyczne
30 - - O
BHK
4 - zaliczenie O

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 12 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka włoskiego I
150 19 egzamin O
Praktyczna nauka języka włoskiego I b
120 19 egzamin O
Historia literatury włoskiej I (Średniowiecze)
30 6 egzamin O
Gramatyka opisowa języka włoskiego Ib (leksykologia)
45 5 egzamin O
Historia Włoch
30 6 egzamin O
30 3 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 6 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 12 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka włoskiego II
120 - - O
Historia literatury włoskiej IIa (Renesans)
60 5 egzamin O
30 3 egzamin O
Gramatyka opisowa języka włoskiego IIa (morfologia)
60 5 egzamin O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 12 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka włoskiego II
90 12 egzamin O
Historia literatury włoskiej IIb (XVII-XVII w.)
60 5 egzamin O
Gramatyka opisowa języka włoskiego IIb (składnia)
60 5 egzamin O
Gramatyka kontrastywna języka polskiego i włoskiego z elementami tłumaczenia
30 3 egzamin O
Język biznesu z elementami tłumaczenia
30 2 zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 12 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka włoskiego III
120 - - O
Historia literatury włoskiej IIIa (XIX w.)
60 5 egzamin O
Historia języka włoskiego
30 - - O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW ODPOWIEDNICH DO SEMINARIUM
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 12 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka włoskiego III
90 10 egzamin O
Języki specjalistyczne w przekładzie
30 2 zaliczenie O
Historia literatury włoskiej IIIb (XX i XXI w.)
60 5 egzamin O
Historia języka włoskiego
30 5 egzamin O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F