pl en

Wydział Polonistyki - oferta dydaktyczna

2020/21, pierwszego stopnia, studia stacjonarne
Edytorstwo
Filologia polska nauczycielska
Język polski w komunikacji społecznej
Kulturoznawstwo – teksty kultury
Polonistyka antropologiczno-kulturowa
Polonistyka-komparatystyka
Wiedza o teatrze