pl en

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - oferta dydaktyczna

2020/21, pierwszego stopnia, studia stacjonarne
Astronomia
Biofizyka
Fizyka
Fizyka dla firm
Informatyka stosowana
Zaawansowane materiały i nanotechnologia