A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

przekładoznawstwo

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: przekładoznawstwo
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W toku studiów student realizuje łącznie 1015 godzin zajęć dydaktycznych, które obejmują 685 godzin zajęć obowiązkowych (w tym 120 godzin praktyk) oraz 330 godzin zajęć fakultatywnych. Większość modułów nastawionych jest na stopniowy rozwój umiejętności praktycznych poprzez ćwiczenia w zakresie tłumaczenia różnych typów tekstów. Studenci zdobywają umiejętności z tłumaczenia praktycznego w zakresie dwóch języków aktywnych (j. polski i j. angielski) oraz jednego, wybranego języka biernego (do wyboru: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski). Zajęcia praktyczne wsparte są niezbędnym przygotowaniem teoretycznym, które zapewniają moduły wykładowe, natomiast szeroka oferta praktycznych zajęć specjalizacyjnych i opcyjnych umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych dziedzinach tłumaczenia. Zajęcia seminaryjne przygotowują do napisania przekładoznawczej pracy magisterskiej. Program studiów objemuje także podstawowe kształcenia w zakresie tłumaczenia ustnego.

Ukończenie studiów

– praca dyplomowa (magisterska)
– egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Konieczność wyboru warsztatów tłumaczeniowych (I/C, II/C oraz III/C) w zależności od wyboru dodatkowego języka obcego (tzw. języka „C”). Oferowane języki „C” obejmują: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

Konieczność wyboru jednych zajęć specjalizacyjnych, obejmujących łącznie 90 godzin (12 ECTS). Zajęcia specjalizacyjne trwają trzy semestry (w każdym semestrze po 30 godz.). W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć specjalizacyjnych.

Konieczność wyboru jednego z trzech modułów specjalistycznych w 4. semestrze studiów: Moduł specjalistyczny: tłumaczenie konferencyjne, Moduł specjalistyczny: tłumaczenia instytucjonalne lub Moduł specjalistyczny: tłumaczenia środowiskowe.

Konieczność wyboru trzech zajęć opcyjnych (obejmujących łącznie 90 godzin i 9 pkt ECTS) w ciągu całego toku studiów. W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć opcyjnych.


Seminarium magisterskie / MA Seminar – kursy wymienne; 
Wstęp do przekładoznawstwa / Introduction to Translation Studies – kursy wymienne;
Narzędzia CAT / CAT tools – kursy wymienne;
Narzędzia CAT i postedycja / CAT tools & post-editing – kursy wymienne;

Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry decyduje, który z każdej pary kursów wymiennych będzie prowadzony w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty tłumaczeniowe I/B [tłumaczenie tekstów prasowych i użytkowych (A↔B)]
30 3 egzamin O
Warsztaty tłumaczeniowe I/C [tłumaczenie tekstów prasowych i użytkowych (C→A)]
30 3 egzamin F
Gramatyka i stylistyka języka polskiego
30 3 zaliczenie O
Intercultural pragmatics
30 3 zaliczenie O
Pozyskiwanie informacji
15 1 zaliczenie O
BHK
4 - egzamin O
English for translators
15 1 zaliczenie O
Wykład monograficzny w zakresie językoznawczych aspektów przekładu
30 3 egzamin O
Kursy w dwóch wariantach językowych
O
Zajęcia opcyjne
O

Konieczność wyboru warsztatów tłumaczeniowych (I/C, II/C oraz III/C) w zależności od wyboru dodatkowego języka obcego (tzw. języka „C”). Oferowane języki „C” obejmują: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

Konieczność wyboru jednych zajęć specjalizacyjnych, obejmujących łącznie 90 godzin (12 ECTS). Zajęcia specjalizacyjne trwają trzy semestry (w każdym semestrze po 30 godz.). W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć specjalizacyjnych.

Konieczność wyboru jednego z trzech modułów specjalistycznych w 4. semestrze studiów: Moduł specjalistyczny: tłumaczenie konferencyjne, Moduł specjalistyczny: tłumaczenia instytucjonalne lub Moduł specjalistyczny: tłumaczenia środowiskowe.

Konieczność wyboru trzech zajęć opcyjnych (obejmujących łącznie 90 godzin i 9 pkt ECTS) w ciągu całego toku studiów. W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć opcyjnych.


Seminarium magisterskie / MA Seminar – kursy wymienne; 
Wstęp do przekładoznawstwa / Introduction to Translation Studies – kursy wymienne;
Narzędzia CAT / CAT tools – kursy wymienne;
Narzędzia CAT i postedycja / CAT tools & post-editing – kursy wymienne;

Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry decyduje, który z każdej pary kursów wymiennych będzie prowadzony w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty tłumaczeniowe II/B [tłumaczenie tekstów naukowych (A↔B)]
45 4 egzamin O
Warsztaty tłumaczeniowe II/C [tłumaczenie tekstów ekonomicznych (C→A)]
30 3 egzamin F
Edycja i adiustacja tekstów
30 3 zaliczenie O
Praktyki
120 6 zaliczenie O
Wykład monograficzny w zakresie badań przekładoznawczych
30 3 egzamin O
Kursy w dwóch wariantach językowych
O
Zajęcia opcyjne
O
Zajęcia specjalizacyjne
O

Konieczność wyboru warsztatów tłumaczeniowych (I/C, II/C oraz III/C) w zależności od wyboru dodatkowego języka obcego (tzw. języka „C”). Oferowane języki „C” obejmują: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

Konieczność wyboru jednych zajęć specjalizacyjnych, obejmujących łącznie 90 godzin (12 ECTS). Zajęcia specjalizacyjne trwają trzy semestry (w każdym semestrze po 30 godz.). W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć specjalizacyjnych.

Konieczność wyboru jednego z trzech modułów specjalistycznych w 4. semestrze studiów: Moduł specjalistyczny: tłumaczenie konferencyjne, Moduł specjalistyczny: tłumaczenia instytucjonalne lub Moduł specjalistyczny: tłumaczenia środowiskowe.

Konieczność wyboru trzech zajęć opcyjnych (obejmujących łącznie 90 godzin i 9 pkt ECTS) w ciągu całego toku studiów. W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć opcyjnych.


Seminarium magisterskie / MA Seminar – kursy wymienne; 
Wstęp do przekładoznawstwa / Introduction to Translation Studies – kursy wymienne;
Narzędzia CAT / CAT tools – kursy wymienne;
Narzędzia CAT i postedycja / CAT tools & post-editing – kursy wymienne;

Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry decyduje, który z każdej pary kursów wymiennych będzie prowadzony w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty tłumaczeniowe III/B [tłumaczenie tekstów ekonomicznych (A↔B)]
30 3 egzamin O
Warsztaty tłumaczeniowe III/C [tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych (C→A)]
30 3 egzamin F
Tłumaczenie ustne
30 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 egzamin O
Kursy w dwóch wariantach językowych
O
Zajęcia opcyjne
O
Zajęcia specjalizacyjne
O

Konieczność wyboru warsztatów tłumaczeniowych (I/C, II/C oraz III/C) w zależności od wyboru dodatkowego języka obcego (tzw. języka „C”). Oferowane języki „C” obejmują: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

Konieczność wyboru jednych zajęć specjalizacyjnych, obejmujących łącznie 90 godzin (12 ECTS). Zajęcia specjalizacyjne trwają trzy semestry (w każdym semestrze po 30 godz.). W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć specjalizacyjnych.

Konieczność wyboru jednego z trzech modułów specjalistycznych w 4. semestrze studiów: Moduł specjalistyczny: tłumaczenie konferencyjne, Moduł specjalistyczny: tłumaczenia instytucjonalne lub Moduł specjalistyczny: tłumaczenia środowiskowe.

Konieczność wyboru trzech zajęć opcyjnych (obejmujących łącznie 90 godzin i 9 pkt ECTS) w ciągu całego toku studiów. W danym roku akademickim oferowane są jedynie niektóre z wymienionych zajęć opcyjnych.


Seminarium magisterskie / MA Seminar – kursy wymienne; 
Wstęp do przekładoznawstwa / Introduction to Translation Studies – kursy wymienne;
Narzędzia CAT / CAT tools – kursy wymienne;
Narzędzia CAT i postedycja / CAT tools & post-editing – kursy wymienne;

Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry decyduje, który z każdej pary kursów wymiennych będzie prowadzony w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty tłumaczeniowe IV/B [tłumaczenie tekstów prawniczych (A↔B)]
45 4 egzamin O
Moduł specjalistyczny: tłumaczenia konferencyjne
30 3 zaliczenie F
Moduł specjalistyczny: tłumaczenia instytucjonalne
30 3 zaliczenie F
Moduł specjalistyczny: tłumaczenia środowiskowe
30 3 zaliczenie F
Kursy w dwóch wariantach językowych
O
Zajęcia opcyjne
O
Zajęcia specjalizacyjne
O