A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

filologia germańska z językiem angielskim

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia germańska z językiem angielskim
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

PIERWSZA SPECJALIZACJA DO WYBORU spośród:
a) literaturoznawsto,
b) wiedza o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego,
c) lingwistyka stosowana
Każdy student zapisując się na seminarium magisterskie wybiera tym samym swoją specjalizację, która jest wyznaczona tematyką seminarium, oraz pozostałe przedmioty zgodnie z wybranym seminarium magisterskim.

BLOK ZAJĘĆ DO WYBORU PRZEZ STUDENTA (konieczność zrealizowania podczas 1 roku studiów min. 16 pkt ECTS oraz podczas 2 roku studiów min. 12 pkt ECTS), przedmioty wybierane są w porozumieniu z kierownikiem kierunku filologia germańska z j. niemieckim spośród oferowanych na kierunku filologia angielska, przy czym należy wybrać przedmioty realizujące łącznie efekty kształcenia filologii angielskiej.
Zajęcia i egzaminy z praktycznej nauki języka niemieckiego (PNJN) oraz praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA) odbywają się w systemie sekwencyjnym.
Po pierwszym roku studiów student zdaje egzamin z PNJN na poziomie C1+, po drugim roku na poziomie C2. Po drugim roku student zdaje egzamin PNJA na poziomie C2.
Studia kończą się egzaminem magisterskim.

W ramach dodatkowych godzin i punktów ECTS student może realizować kształcenie pedagogiczne w zakresie nauczania języka niemieckiego lub/i angielskiego.

Egzaminy i zaliczenia przedmiotów przeprowadzane są w języku wykładowym danego przedmiotu.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy w języku niemieckim.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

F - zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru (z oferowanych w danym semestrze) 

*BLOK ZAJĘĆ DO WYBORU PRZEZ STUDENTA W IFA: Przedmioty wybierane są w porozumieniu z kierownikiem kierunku spośród oferowanych na specjalności filologia angielska, przy czym należy wybrać przedmioty realizujące łącznie efekty kształcenia filologii angielskiej. 

W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student zdobywa łącznie 28 pkt. ECTS za przedmioty do wyboru (16 pkt. ECTS na I roku, 12 pkt. ECTS na II roku). 

W IFA wybrane przedmioty powinny obejmować wszystkie „ścieżki”, gdyż w ten sposób można zrealizować wymagane efekty kształcenia. Należą do nich: 

- Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa: wykład, 30 godz., 2 pkt. ECTS 

- Wybrane zagadnienia z językoznawstwa: wykład, 30 godz., 2 pkt. ECTS 

- Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa: wykład, 30 godz., 2 pkt. ECTS 

oraz przynajmniej jeden z: 

- Metodologia badań językoznawczych: konwersatorium, 30 godz., 3 pkt. ECTS 

lub 

- Metodologia badań literaturoznawczych: konwersatorium, 30 godz., 3 pkt. ECTS

lub 

- Kulturowe aspekty przekładu: konwersatorium, 30 godz., 3 pkt. ECTS 

oraz przynajmniej 1 z: 

- Opcja specjalizacyjna (z dowolnej „ścieżki”), 30 godz., 4 pkt. ECTS. 

 

Pozostałe 15 pkt. ECTS należy zrealizować wybierając przedmioty anglistyczne zgodnie z własnymi preferencjami akademickimi.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
4 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 1
90 6 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka angielskiego 1
60 4 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych
30 2 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z językoznawstawa germanistycznego
30 2 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego
30 2 zaliczenie O
Przedmioty do wyboru w IFA*
240 8 zaliczenie F
Grupa A
O
Grupa B
O

F - zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru (z oferowanych w danym semestrze) 

*BLOK ZAJĘĆ DO WYBORU PRZEZ STUDENTA W IFA: Przedmioty wybierane są w porozumieniu z kierownikiem kierunku spośród oferowanych na specjalności filologia angielska, przy czym należy wybrać przedmioty realizujące łącznie efekty kształcenia filologii angielskiej. 

W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student zdobywa łącznie 28 pkt. ECTS za przedmioty do wyboru (16 pkt. ECTS na I roku, 12 pkt. ECTS na II roku). 

W IFA wybrane przedmioty powinny obejmować wszystkie „ścieżki”, gdyż w ten sposób można zrealizować wymagane efekty kształcenia. Należą do nich: 

- Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa: wykład, 30 godz., 2 pkt. ECTS 

- Wybrane zagadnienia z językoznawstwa: wykład, 30 godz., 2 pkt. ECTS 

- Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa: wykład, 30 godz., 2 pkt. ECTS 

oraz przynajmniej jeden z: 

- Metodologia badań językoznawczych: konwersatorium, 30 godz., 3 pkt. ECTS 

lub 

- Metodologia badań literaturoznawczych: konwersatorium, 30 godz., 3 pkt. ECTS

lub 

- Kulturowe aspekty przekładu: konwersatorium, 30 godz., 3 pkt. ECTS 

oraz przynajmniej 1 z: 

- Opcja specjalizacyjna (z dowolnej „ścieżki”), 30 godz., 4 pkt. ECTS. 

 

Pozostałe 15 pkt. ECTS należy zrealizować wybierając przedmioty anglistyczne zgodnie z własnymi preferencjami akademickimi.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka niemieckiego 2
90 6 egzamin O
Praktyczna nauka języka angielskiego 2
60 4 zaliczenie O
Przedmioty do wyboru w IFA*
240 8 zaliczenie F
Grupa C
O
Grupa D
O

F - zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru (z oferowanych w danym semestrze) 

*BLOK ZAJĘĆ DO WYBORU PRZEZ STUDENTA W IFA: Przedmioty wybierane są w porozumieniu z kierownikiem kierunku spośród oferowanych na specjalności filologia angielska, przy czym należy wybrać przedmioty realizujące łącznie efekty kształcenia filologii angielskiej. 

W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student zdobywa łącznie 28 pkt. ECTS za przedmioty do wyboru (16 pkt. ECTS na I roku, 12 pkt. ECTS na II roku). 

W IFA wybrane przedmioty powinny obejmować wszystkie „ścieżki”, gdyż w ten sposób można zrealizować wymagane efekty kształcenia. Należą do nich: 

- Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa: wykład, 30 godz., 2 pkt. ECTS 

- Wybrane zagadnienia z językoznawstwa: wykład, 30 godz., 2 pkt. ECTS 

- Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa: wykład, 30 godz., 2 pkt. ECTS 

oraz przynajmniej jeden z: 

- Metodologia badań językoznawczych: konwersatorium, 30 godz., 3 pkt. ECTS 

lub 

- Metodologia badań literaturoznawczych: konwersatorium, 30 godz., 3 pkt. ECTS

lub 

- Kulturowe aspekty przekładu: konwersatorium, 30 godz., 3 pkt. ECTS 

oraz przynajmniej 1 z: 

- Opcja specjalizacyjna (z dowolnej „ścieżki”), 30 godz., 4 pkt. ECTS. 

 

Pozostałe 15 pkt. ECTS należy zrealizować wybierając przedmioty anglistyczne zgodnie z własnymi preferencjami akademickimi.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka niemieckiego 3
60 4 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka angielskiego 3
30 2 zaliczenie O
Przedmioty do wyboru w IFA*
180 6 zaliczenie F
Grupa E
O
Grupa F
O

F - zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru (z oferowanych w danym semestrze) 

*BLOK ZAJĘĆ DO WYBORU PRZEZ STUDENTA W IFA: Przedmioty wybierane są w porozumieniu z kierownikiem kierunku spośród oferowanych na specjalności filologia angielska, przy czym należy wybrać przedmioty realizujące łącznie efekty kształcenia filologii angielskiej. 

W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student zdobywa łącznie 28 pkt. ECTS za przedmioty do wyboru (16 pkt. ECTS na I roku, 12 pkt. ECTS na II roku). 

W IFA wybrane przedmioty powinny obejmować wszystkie „ścieżki”, gdyż w ten sposób można zrealizować wymagane efekty kształcenia. Należą do nich: 

- Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa: wykład, 30 godz., 2 pkt. ECTS 

- Wybrane zagadnienia z językoznawstwa: wykład, 30 godz., 2 pkt. ECTS 

- Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa: wykład, 30 godz., 2 pkt. ECTS 

oraz przynajmniej jeden z: 

- Metodologia badań językoznawczych: konwersatorium, 30 godz., 3 pkt. ECTS 

lub 

- Metodologia badań literaturoznawczych: konwersatorium, 30 godz., 3 pkt. ECTS

lub 

- Kulturowe aspekty przekładu: konwersatorium, 30 godz., 3 pkt. ECTS 

oraz przynajmniej 1 z: 

- Opcja specjalizacyjna (z dowolnej „ścieżki”), 30 godz., 4 pkt. ECTS. 

 

Pozostałe 15 pkt. ECTS należy zrealizować wybierając przedmioty anglistyczne zgodnie z własnymi preferencjami akademickimi.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 4
60 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka angielskiego 4
30 2 egzamin O
Przedmioty do wyboru w IFA*
180 6 zaliczenie F
Grupa G
O
Grupa H
O