A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia słowiańska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia słowiańska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Wybór jednego z modułów specjalizacyjnych: filologia bułgarska w zakresie przekładoznawstwa, filologia chorwacka w zakresie przekładoznawstwa, filologia czeska w zakresie przekładoznawstwa, filologia serbska w zakresie przekładoznawstwa, filologia słowacka w zakresie przekładoznawstwa kandydat na studia deklaruje w trakcie postępowania rekrutacyjnego; jeżeli jego wynik jest pozytywny, student zostaje wpisany na deklarowany moduł. Wszystkie przedmioty z zakresu wybranego modułu specjalizacyjnego są obligatoryjne.
Na początku I roku studiów wybiera drugi moduł specjalizacyjny: literaturoznawstwo słowiańskie lub językoznawstwo słowiańskie, w ramach którego, poza realizacją obligatoryjnych zajęć teoretycznych i komparatystycznych, jest zobligowany do wyboru jednego z seminariów literaturoznawczych lub językoznawczych oraz jednego wykładu monograficznego z zakresu słowiańskiego literaturoznawstwa porównawczego lub słowiańskiego językoznawstwa porównawczego.
Student na I roku dokonuje również wyboru dodatkowego języka słowiańskiego z aktualnej oferty Instytutu, może przy tym wybrać, zarówno kurs dla początkujących, jak i kontynuujących naukę. Wyborowi podlegają także opcje z zakresu drugiego języka słowiańskiego oraz wykład monograficzny w języku obcym.
Oferta literaturoznawczych i językoznawczych seminariów, wykładów monograficznych, kursów drugiego języka słowiańskiego oraz opcji jest podawana do wiadomości studentów przed rozpoczęciem danego roku akademickiego.

Ukończenie studiów

Pozytywna ocena pracy dyplomowej, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci I roku są zobowiązani do wyboru kursu z zakresu drugiego języka słowiańskiego; warunkiem wpisania się na lektorat języka macedońskiego lub słoweńskiego jest jego znajomość na poziomie A2 EOSKJ. Studenci są zobowiązani do wyboru opcji z zakresu drugiego języka słowiańskiego, seminarium językoznawczego - wyższego i magisterskiego z aktualnej oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz wykładu monograficznego w języku obcym. Zamiast wymienionego wykładu monograficznego studenci mogą realizować inny wykład monograficzny w języku obcym z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, również z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. 
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
4 - zaliczenie O
Grupa A
O
Grupa B
O
Grupa C
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CHORWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CZESKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SERBSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SŁOWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
LITERATUROZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
Studenci I roku są zobowiązani do wyboru kursu z zakresu drugiego języka słowiańskiego; warunkiem wpisania się na lektorat języka macedońskiego lub słoweńskiego jest jego znajomość na poziomie A2 EOSKJ. Studenci są zobowiązani do wyboru opcji z zakresu drugiego języka słowiańskiego, seminarium językoznawczego - wyższego i magisterskiego z aktualnej oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz wykładu monograficznego w języku obcym. Zamiast wymienionego wykładu monograficznego studenci mogą realizować inny wykład monograficzny w języku obcym z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, również z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. 
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa D
O
Grupa E
O
Grupa F
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CHORWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CZESKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SERBSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SŁOWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
LITERATUROZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
Studenci I roku są zobowiązani do wyboru kursu z zakresu drugiego języka słowiańskiego; warunkiem wpisania się na lektorat języka macedońskiego lub słoweńskiego jest jego znajomość na poziomie A2 EOSKJ. Studenci są zobowiązani do wyboru opcji z zakresu drugiego języka słowiańskiego, seminarium językoznawczego - wyższego i magisterskiego z aktualnej oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz wykładu monograficznego w języku obcym. Zamiast wymienionego wykładu monograficznego studenci mogą realizować inny wykład monograficzny w języku obcym z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, również z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. 
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Grupa G
O
Grupa H
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CHORWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CZESKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SERBSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SŁOWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
LITERATUROZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
Studenci I roku są zobowiązani do wyboru kursu z zakresu drugiego języka słowiańskiego; warunkiem wpisania się na lektorat języka macedońskiego lub słoweńskiego jest jego znajomość na poziomie A2 EOSKJ. Studenci są zobowiązani do wyboru opcji z zakresu drugiego języka słowiańskiego, seminarium językoznawczego - wyższego i magisterskiego z aktualnej oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz wykładu monograficznego w języku obcym. Zamiast wymienionego wykładu monograficznego studenci mogą realizować inny wykład monograficzny w języku obcym z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, również z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. 
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wykład monograficzny w języku obcym: Yugoslav Idea in Discourses, Literatures and Arts
30 4 zaliczenie F
Grupa I
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CHORWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA CZESKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SERBSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
FILOLOGIA SŁOWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA