A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

filologia ukraińska z językiem rosyjskim

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów II stopnia na kierunku filologia ukraińska z językiem rosyjskim przewiduje naukę dwóch języków wschodniosłowiańskich na poziomie zaawansowanym – języka ukraińskiego (poziom C2), języka rosyjskiego (poziom B2) w obrębię jednej z dwóch specjalizacji: a) translatologicznej o profilu językoznawczym oraz b) translatologicznej o profilu literaturoznawczym. Na program studiów składają się trzy zasadnicze moduły przedmiotów: językoznawczy, literaturoznawczy oraz kulturoznawczy.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Spośród dostępnych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (ich lista jest publikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września) Studenci w każdym roku studiów wybierają po dwa (łącznie 16 punktów ECTS w ciągu dwóch lat studiów magisterskich). Seminarium magisterskie jest przedmiotem obligatoryjnym, ale student samodzielnie wybiera dziedzinę i temat pracy dyplomowej zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego I a
90 6 zaliczenie O
Podstawy translatologii
30 3 zaliczenie O
Translatoryka
30 2 zaliczenie O
Ukraiński (post)modernizm
30 2 zaliczenie O
Lektorat języka rosyjskiego B2
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Seminarium magisterskie translatologiczne o profilu językoznawczym I
30 6 zaliczenie O
Seminarium magisterskie translatologiczne o profilu literaturoznawczym I
30 6 zaliczenie O
Specjalizacja translatologiczna profil językoznawczy
Specjalizacja translatologiczna profil literaturoznawczy

Spośród dostępnych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (ich lista jest publikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września) Studenci w każdym roku studiów wybierają po dwa (łącznie 16 punktów ECTS w ciągu dwóch lat studiów magisterskich). Seminarium magisterskie jest przedmiotem obligatoryjnym, ale student samodzielnie wybiera dziedzinę i temat pracy dyplomowej zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego I b
90 8 egzamin O
Język prawa i biznesu - poziom zaawansowany
30 3 zaliczenie O
Ukraiński (post)modernizm
30 3 egzamin O
Przekład specjalistyczny (ekonomia, technika)
30 3 zaliczenie O
Lektorat języka rosyjskiego B2
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Seminarium magisterskie translatologiczne o profilu językoznawczym I
30 8 zaliczenie O
Seminarium magisterskie translatologiczne o profilu literaturoznawczym I
30 8 zaliczenie O
Specjalizacja translatologiczna profil językoznawczy
Specjalizacja translatologiczna profil literaturoznawczy

Spośród dostępnych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (ich lista jest publikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września) Studenci w każdym roku studiów wybierają po dwa (łącznie 16 punktów ECTS w ciągu dwóch lat studiów magisterskich). Seminarium magisterskie jest przedmiotem obligatoryjnym, ale student samodzielnie wybiera dziedzinę i temat pracy dyplomowej zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego II a
90 7 egzamin O
Przekład specjalistyczny (ekonomia, technika)
30 3 zaliczenie O
Przekład konferencyjny
30 3 zaliczenie O
Język prawa i biznesu II
30 3 zaliczenie O
Leksyka specjalistyczna (medycyna, nauki przyrodnicze)
30 3 zaliczenie O
Lektorat języka rosyjskiego B2
60 5 egzamin O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Seminarium magisterskie translatologiczne o profilu językoznawczym II
30 8 zaliczenie O
Seminarium magisterskie translatologiczne o profilu literaturoznawczym II
30 8 zaliczenie O

Spośród dostępnych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (ich lista jest publikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września) Studenci w każdym roku studiów wybierają po dwa (łącznie 16 punktów ECTS w ciągu dwóch lat studiów magisterskich). Seminarium magisterskie jest przedmiotem obligatoryjnym, ale student samodzielnie wybiera dziedzinę i temat pracy dyplomowej zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego II b
60 4 zaliczenie O
Kultura języka ukraińskiego z elementami stylistyki i redakcji tekstów publicystycznych i naukowych
30 3 zaliczenie O
Kultura i polityka współczesnej Rosji
30 2 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Seminarium magisterskie translatologiczne o profilu językoznawczym II
30 10 zaliczenie O
Seminarium magisterskie translatologiczne o profilu literaturoznawczym II
30 10 zaliczenie O