A A A
pl | en

Advanced Materials and Nanotechnology

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Advanced Materials and Nanotechnology
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina wiodąca: Nauki fizyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0533
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Student realizuje przedmioty według planu studiów AMN II stopnia, zgodnie z ogólnym regulaminem studiów UJ. Kursy są podzielone na obowiązkowe i fakultatywne do wyboru, tak aby conajmniej 30 % uzyskanych przez studenta punktów ECTS mogła być uzyskana z zaliczenia kursów do wyboru. Program semestralny jest tak skontruowany aby ostatni, czwarty semestr był poświęcony głównie na przygotowanie pracy dyplomowej.

Ukończenie studiów

pozytywna ocena z pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 1, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 1 semestru za min. 8 ECTS

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
BHK
4 - zaliczenie O
Introduction to Nanotechnology
45 5 egzamin O
Introduction to Statistical Data Analysis and Machine Learning methods
30 4 zaliczenie O
Physical Laboratory
45 4 zaliczenie O
Atomistic Computer Modeling in Materials Science
45 5 egzamin O
European Studies
30 4 egzamin O
English language I
30 1 zaliczenie O
Specialist Seminar
30 3 zaliczenie F
LabVIEW - programming for industry and research
45 5 zaliczenie F
Python - programming for industry and research
45 5 zaliczenie F

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 2, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 2 semestru za min. 8 ECTS

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nanostructures – properties and formation
45 5 egzamin O
Scanning probe microscopies – imaging and touching of the nanoworld
30 4 egzamin O
Organic electronics
30 4 egzamin O
Advanced methods of material characterization
90 7 zaliczenie O
English language II
30 2 egzamin O
Molecular modelling by quantum chemistry methods
45 5 egzamin F
Molecular modelling of materials
45 5 egzamin F
Molecular electronics
30 3 zaliczenie F
Semiconductors
30 3 zaliczenie F

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 3, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 3 semestru za min. 17 ECTS

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Photonics – selected trends of modern photonics
45 5 egzamin O
Thermodynamics and atomistic modelling of structural transformations in crystalline materials
45 5 egzamin O
X-ray optics
30 4 egzamin O
Intellectual Property
10 1 egzamin O
Master thesis seminar I
30 2 zaliczenie O
Master work laboratory I
120 10 zaliczenie F
Polymers
30 4 egzamin F
Photonic materials
30 3 zaliczenie F
Memristive materials
30 3 zaliczenie F

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 4, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie ogólnowydziałowej za min. 5 ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z zajęć o charakterze fakultatywnym, uruchamianych na Wydziale FAIS, zostaną udostępnione studentom AM&N w danym roku.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Master work laboratory II
210 18 zaliczenie O
Master thesis seminar II
30 3 zaliczenie O
Synchrotron radiation
30 5 egzamin F
Facultative lectures of FAIS
30 5 egzamin F