pl en

Kierunek Zarządzanie – psychologia w zarządzaniu

2020/21, drugiego stopnia, studia stacjonarne