pl en

Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi

2020/21, drugiego stopnia, studia stacjonarne