A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Biologii

Neurobiologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biologii
Nazwa kierunku: Neurobiologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów Neurobiologia opiera się na podstawowych i specjalistycznych przedmiotach biologicznych, ukierunkowanych na badania z zakresu struktury i funkcji układu nerwowego, nauczanych na Wydziale Biologii. Obejmuje również zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego a także Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii oraz Collegium Medicum.

Ukończenie studiów

Przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W ramach kursów fakultatywnych studenci I stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna roku, opiekuna pracy lub kierownika studiów. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia układu nerwowego człowieka
30 3 egzamin O
Biologia komórki
90 7 egzamin O
Podstawy zoologii I
35 3 egzamin O
Statystyka
30 3 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie O
Matematyka
75 5 egzamin O
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
2 - zaliczenie O
Podstawy mikroskopowania
15 1 zaliczenie F
Praktyka badań naukowych
30 3 zaliczenie F
Podstawy bioinformatyki
45 3 zaliczenie F
Metody prezentacji
15 1 zaliczenie F
Antropologia ogólna
45 - - F
Toksykologia - wybrane zagadnienia
30 2 zaliczenie F
Mechanizmy pamięci
30 3 egzamin F
Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i bioinformatyki – wprowadzenie
45 4 zaliczenie F

W ramach kursów fakultatywnych studenci I stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna roku, opiekuna pracy lub kierownika studiów. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia ogólna i nieorganiczna
105 8 egzamin O
Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych
30 3 egzamin O
Podstawy zoologii II
30 2 egzamin O
Wprowadzenie do neurobiologii z elementami psychologii
60 4 egzamin O
Ogólna fizjologia zwierząt
60 4 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych
30 2 zaliczenie O
Biologia rozrodu ssaków
30 2 zaliczenie F
Bazy danych dla neurobiologów
15 2 zaliczenie F
Mózg człowieka - rozwój i ewolucja
30 3 egzamin F
Chronobiologia
30 3 egzamin F
Antropologia ogólna
15 4 zaliczenie F
Badania biomedyczne: teoretyczne wprowadzenie do metodologii badań
35 2 zaliczenie F
Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i bioinformatyki – rozszerzenie
45 4 zaliczenie F
Techniki neuroanatomiczne
45 4 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z biologii rozwoju gatunków modelowych
22 2 zaliczenie F

W ramach kursów fakultatywnych studenci I stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna roku, opiekuna pracy lub kierownika studiów. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia
105 7 egzamin O
Genetyka
45 3 egzamin O
Neurofizjologia komórkowa
60 4 egzamin O
30 - zaliczenie O
Chemia organiczna
75 6 egzamin O
Podstawy immunologii z wprowadzeniem do neuroimmunologii
35 3 egzamin O
Biofizyka
80 6 egzamin O
Metody prezentacji
15 1 zaliczenie F
Wprowadzenie do psychologii
60 7 egzamin F
Histologia
40 3 egzamin F
Glikobiologia
30 2 zaliczenie F
Mechanizmy pamięci
30 3 egzamin F
Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i bioinformatyki – wprowadzenie
45 4 zaliczenie F
Podstawy programowania w MATLAB
45 4 zaliczenie F

W ramach kursów fakultatywnych studenci I stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna roku, opiekuna pracy lub kierownika studiów. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Neuroetologia
30 2 egzamin O
Neurofizjologia systemów
45 3 egzamin O
30 - zaliczenie O
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie O
Techniki mikroskopowe w neurobiologii I
30 2 zaliczenie O
Neurofizjologia eksperymentalna
60 4 egzamin O
Wybrane zagadnienia z neuronauki poznawczej
30 2 egzamin O
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 zaliczenie F
Endokrynologia ogólna
75 5 zaliczenie F
Metodologia nauk przyrodniczych - Filozofia przyrody
60 5 egzamin F
Genetyka człowieka
30 2 zaliczenie F
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 zaliczenie F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
45 4 zaliczenie F
Anatomia człowieka
40 3 egzamin F
Mózg człowieka - rozwój i ewolucja
30 3 egzamin F
Fizjologia szyszynki kręgowców
15 1 zaliczenie F
Chronobiologia
30 3 egzamin F
Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i bioinformatyki – rozszerzenie
45 4 zaliczenie F
Genetyczne podłoże chorób układu nerwowego
25 2 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z biologii rozwoju gatunków modelowych
22 2 zaliczenie F
Nowoczesne techniki badawcze in vitro w poszukiwaniu innowacyjnych terapii schorzeń OUN
30 4 egzamin F

W ramach kursów fakultatywnych studenci I stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna roku, opiekuna pracy lub kierownika studiów. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ewolucjonizm
35 3 egzamin O
Neuropatologia i zwierzęce modele chorób neurodegeneracyjnych
60 4 egzamin O
Wprowadzenie do neuroobrazowania
46 3 egzamin O
Pracownia specjalizacyjna – semestr I
30 1 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Genetyka molekularna
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do psychologii
60 7 egzamin F
Histologia
40 3 egzamin F
Glikobiologia
30 2 zaliczenie F
Mechanizmy pamięci
30 3 egzamin F
Podstawy programowania w MATLAB
45 4 zaliczenie F
Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i bioinformatyki – wprowadzenie
45 4 zaliczenie F

W ramach kursów fakultatywnych studenci I stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna roku, opiekuna pracy lub kierownika studiów. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Neurotoksykologia
30 3 egzamin O
Neurofarmakologia
30 3 egzamin O
Neurobiologia rozwoju
30 3 egzamin O
Wybrane techniki inżynierii komórkowej i tkankowej w neurobiologii
25 3 egzamin O
Absolwent na rynku pracy
15 1 zaliczenie O
Proseminarium
30 1 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna – semestr II
60 2 zaliczenie O
30 4 egzamin O
Neuroendokrynologia
45 3 egzamin O
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 zaliczenie F
Analiza instrumentalna komórki
60 3 zaliczenie F
Fizjologiczne techniki badań
36 2 zaliczenie F
Endokrynologia ogólna
75 5 zaliczenie F
Planowanie badań i analiza ich wyników
45 4 zaliczenie F
Metodologia nauk przyrodniczych - Filozofia przyrody
60 5 egzamin F
Genetyka człowieka
30 2 zaliczenie F
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 zaliczenie F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
45 4 zaliczenie F
Anatomia człowieka
40 3 egzamin F
Mózg człowieka - rozwój i ewolucja
30 3 egzamin F
Fizjologia szyszynki kręgowców
15 1 zaliczenie F
Chronobiologia
30 3 egzamin F
Genetyczne podłoże chorób układu nerwowego
25 2 zaliczenie F
Licencjacki projekt badawczy
120 4 zaliczenie F
Komputerowa analiza obrazu mikroskopowego
45 4 egzamin F
Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i bioinformatyki – rozszerzenie
45 4 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z biologii rozwoju gatunków modelowych
22 2 zaliczenie F
Nowoczesne techniki badawcze in vitro w poszukiwaniu innowacyjnych terapii schorzeń OUN
30 4 egzamin F