pl en

Kierunek Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)

2021/22, pierwszego stopnia, studia stacjonarne