A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Geografii i Geologii

Earth Sciences in a Changing World

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Geografii i Geologii
Nazwa kierunku: Earth Sciences in a Changing World
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o Ziemi i środowisku

Program

Klasyfikacja ISCED: 0532
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program kształcenia ma charakter ogólny, bez podziału na specjalizacje ani tematyczne moduły. Obejmuje zajęcia obligatoryjne oraz fakultatywne. Dobierając kursy spośród kursów fakultatywnych możliwe jest realizowanie programu kształcenia zgodnego z zainteresowaniami. Stosowane metody dydaktyczne to: metody podające, np. wykład informacyjny; metody aktywizujące, np. seminarium; metody praktyczne, tj. ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, metoda projektów.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 - assessment O
Introduction to Chemistry
20 1 exam O
Cultural heritage and development
15 1 exam O
Physical geology
50 5 exam O
The Earth-Life system evolution through the time
50 4 exam O
Minerals of selected geological environments
50 4 exam O
Dynamic geology field trips
25 2 assessment O
Meteorology and climatology
50 4 exam O
Soil science and soil survey
50 4 exam O
Protection of geodiversity
25 2 exam F
Scientific information acquisition
13 1 assessment F
4 - exam O
Cartography, topography and remote sensing
25 2 exam F

Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 - assessment O
Geoethics
25 2 exam O
Hydrology and Hydrogeology
50 4 exam O
Geomorphology
50 4 exam O
Global social and economic issues
25 2 exam O
Anthropocene
25 2 exam O
Energy sources
25 4 exam O
Industrial technologies and their environmental impact
48 4 exam O
Medical geology
26 2 exam F
Geotourism
25 2 exam F
Green Economy (GE) in Cities and Regions
30 3 exam F
Topography application in field trips
13 1 exam F
History of life
20 2 exam F

Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education
30 - assessment O
30 2 assessment O
Statistics in Earth Sciences
36 3 exam O
Environmental geochemistry
28 2 exam O
Petrology and evolution of the lithosphere
65 5 exam O
Geochemistry
45 4 exam O
Geological field trips: ore deposits, historical mining, anthropopression
40 3 assessment O
Geological mapping
25 2 exam O
Biotic response to environmental changes in modern and fossil ecosystems
45 4 exam F
Mass extinctions in the Earth history
35 3 exam F
Geological project
25 2 assessment F
Minerals and rocks
45 3 exam F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3 exam F
Introduction to remote sensing
30 3 exam F

Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education
30 - assessment O
30 2 assessment O
Introduction to Geographic Information Science
40 4 exam O
Introduction to economic geography
25 2 exam O
Geohazards and risk management
28 3 exam O
Atmospheric physics
15 1 assessment O
Legal aspects of environmental protection
15 1 exam O
Geography Seminar Series
30 3 assessment F
Hydrology of High Mountains
50 3 exam F
Evolution of urban structures and milieus
30 3 exam F
GIS for Urban Policy and Practice
30 3 exam F
Techniques and technologies in environmental protection
25 2 exam F
Exploitation of deposits: Social, economic and ethical issues
30 3 exam F
Isotopes in the studies of environmental pollution
25 2 exam F

Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Licencjat (Bachelor) degree seminar
15 1 assessment O
Licencjat (Bachelor) degree laboratory
20 4 assessment O
Geology of mineral resources: Research methods, processing and stock enrichment
38 3 exam O
Sedimentary environments and processes of sedimentation
38 3 exam O
Climate changes in the past and the future perspective
25 2 exam O
Urban, rural and population geography
25 2 exam O
Practicals in ore geology – evaporates
14 1 assessment F
Practicals in ore geology – Zn-Pb ores
14 1 assessment F
Global environmental change
38 3 exam F
Remote sensing in the Earth sciences
30 3 exam F
Strategies of adaptation to climate change
38 3 exam F
Soil erosion and conservation
20 1 exam F
Knowledge Based Economy and Society from Local and Regional Perspective
13 1 exam F
Information Communication Technology in Science Education
60 5 assessment F

Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Licencjat (Bachelor) degree seminar
15 1 assessment O
Licencjat (Bachelor) degree laboratory
20 4 assessment O
Landscape ecology
25 2 exam O
Novel materials and raw materials in future
25 2 exam O
Methods of mineralogical and chemical analyses
50 4 exam O
Air pollution: Contemporary challenge
25 2 exam F
Waste management in natural resources politics
15 1 exam F
Soil, water and natural resources protection
30 3 exam F
Fossil fuels
25 2 exam F
Sustainable development in raw materials management
25 2 exam F
Role of education in environmental protection and sustainable development implementation
25 2 exam F
Environmental mineralogy
25 2 exam F
Volunteer project
25 2 assessment F