A A A
pl | en

European Studies

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: European Studies
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Interdyscyplinarny program oferuje wiedzę o charakterze propedeutycznym, odnoszącą się do obszaru kontynentu europejskiego w zakresie takich dyscyplin jak: nauki o polityce i administracji, nauki o religii i kulturze, nauki prawne, ekonomia i finanse. Zaawartość programu stanowi podstawę, na której może się opierać kształcenia w ramach studiów II stopnia. Program nie przewiduje specjalności, modułów ani ścieżek, pozwala jednak studentom na wybór przedmiotów w modułach kształcenia realizowanych w ramach treści kierunkowych.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze minimum 180 punktów ECTS, w tym kursów wskazanych w programie jako kursy obowiązkowe.
Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest zaliczenie seminarium dyplomowego, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

As part of their course of study, each student must complete 180 ECTS divided as follows:

– 96 ECTS from the group of obligatory courses (including: 56 ECTS for courses, 28 ECTS for the BA seminar and BA Thesis, and 12 ECTS for 2 semesters of a selected language)

– 24 ECTS from the group of ‘European Studies courses’

– 60 ECTS from the elective courses.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Academic English (incl. Protection of Intellectual Property Rights)
30 3 assessment O
Introduction to Political and Social Philosophy
20 3 assessment O
Introduction to Political Science
40 6 exam O
Introduction to Sociology
40 6 exam O
Unity and Diversity of European Culture
40 6 exam O
Language course
O
Physical Education
60 - assessment O
4 - assessment O

As part of their course of study, each student must complete 180 ECTS divided as follows:

– 96 ECTS from the group of obligatory courses (including: 56 ECTS for courses, 28 ECTS for the BA seminar and BA Thesis, and 12 ECTS for 2 semesters of a selected language)

– 24 ECTS from the group of ‘European Studies courses’

– 60 ECTS from the elective courses.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Academic English (incl. Protection of Intellectual Property Rights)
30 6 exam O
Introduction to Economics
40 6 exam O
Introduction to International Relations
40 6 exam O
Language course
O

As part of their course of study, each student must complete 180 ECTS divided as follows:

– 96 ECTS from the group of obligatory courses (including: 56 ECTS for courses, 28 ECTS for the BA seminar and BA Thesis, and 12 ECTS for 2 semesters of a selected language)

– 24 ECTS from the group of ‘European Studies courses’

– 60 ECTS from the elective courses.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
European Studies courses
O
Academic Skills
40 4 assessment O
Introduction to Public International Law
40 6 exam O
Borders and Boundaries of Europe
30 5 exam F
Contemporary Cultures and Literatures of Central and Eastern Europe
40 6 exam F
European Security
40 6 exam F
History, Memory and the Making of Modern Europe
30 5 exam F
Human Rights Law in the European Context
40 6 exam F
Introduction to Foreign Policy and Diplomacy
30 5 exam F
Key Concepts in Contemporary Security Studies
40 6 exam F
Polish Language and Culture
30 5 assessment F
Politics and Society in the Balkans
30 5 exam F
Practical Aspects of Polish Language and Culture
30 5 assessment F
Socio-Cultural Trajectories of Central and Eastern Europe
40 6 exam F
Socio-Political Dimensions of International Migration
30 5 exam F
Western European Politics and Transatlantic Relations since 1945
40 6 exam F

As part of their course of study, each student must complete 180 ECTS divided as follows:

– 96 ECTS from the group of obligatory courses (including: 56 ECTS for courses, 28 ECTS for the BA seminar and BA Thesis, and 12 ECTS for 2 semesters of a selected language)

– 24 ECTS from the group of ‘European Studies courses’

– 60 ECTS from the elective courses.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
European Studies courses
O
Methodology
30 4 exam O
Borders and Boundaries of Europe
30 5 exam F
Contemporary Cultures and Literatures of Central and Eastern Europe
40 6 exam F
European Security
40 6 exam F
History, Memory and the Making of Modern Europe
30 5 exam F
Human Rights Law in the European Context
40 6 exam F
Introduction to Foreign Policy and Diplomacy
30 5 exam F
Key Concepts in Contemporary Security Studies
40 6 exam F
Polish Language and Culture
30 5 assessment F
Politics and Society in the Balkans
30 5 exam F
Practical Aspects of Polish Language and Culture
30 5 assessment F
Socio-Cultural Trajectories of Central and Eastern Europe
40 6 exam F
Socio-Political Dimensions of International Migration
30 5 exam F
Western European Politics and Transatlantic Relations since 1945
40 6 exam F

As part of their course of study, each student must complete 180 ECTS divided as follows:

– 96 ECTS from the group of obligatory courses (including: 56 ECTS for courses, 28 ECTS for the BA seminar and BA Thesis, and 12 ECTS for 2 semesters of a selected language)

– 24 ECTS from the group of ‘European Studies courses’

– 60 ECTS from the elective courses.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
European Studies courses
O
Thesis Seminar
20 4 assessment O
Borders and Boundaries of Europe
30 5 exam F
Contemporary Cultures and Literatures of Central and Eastern Europe
40 6 exam F
European Security
40 6 exam F
History, Memory and the Making of Modern Europe
30 5 exam F
Human Rights Law in the European Context
40 6 exam F
Introduction to Foreign Policy and Diplomacy
30 5 exam F
Key Concepts in Contemporary Security Studies
40 6 exam F
Polish Language and Culture
30 5 assessment F
Politics and Society in the Balkans
30 5 exam F
Practical Aspects of Polish Language and Culture
30 5 assessment F
Socio-Cultural Trajectories of Central and Eastern Europe
40 6 exam F
Socio-Political Dimensions of International Migration
30 5 exam F
Western European Politics and Transatlantic Relations since 1945
40 6 exam F

As part of their course of study, each student must complete 180 ECTS divided as follows:

– 96 ECTS from the group of obligatory courses (including: 56 ECTS for courses, 28 ECTS for the BA seminar and BA Thesis, and 12 ECTS for 2 semesters of a selected language)

– 24 ECTS from the group of ‘European Studies courses’

– 60 ECTS from the elective courses.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
European Studies courses
O
Thesis Seminar and Thesis
20 24 assessment O
Borders and Boundaries of Europe
30 5 exam F
Contemporary Cultures and Literatures of Central and Eastern Europe
40 6 exam F
European Security
40 6 exam F
History, Memory and the Making of Modern Europe
30 5 exam F
Human Rights Law in the European Context
40 6 exam F
Introduction to Foreign Policy and Diplomacy
30 5 exam F
Key Concepts in Contemporary Security Studies
40 6 exam F
Polish Language and Culture
30 5 assessment F
Politics and Society in the Balkans
30 5 exam F
Practical Aspects of Polish Language and Culture
30 5 assessment F
Socio-Cultural Trajectories of Central and Eastern Europe
40 6 exam F
Socio-Political Dimensions of International Migration
30 5 exam F
Western European Politics and Transatlantic Relations since 1945
40 6 exam F