A A A
pl | en

Global and Development Studies

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Global and Development Studies
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program jest realizowany w ciągu 6 semestrów studiów i obejmuje 1454 godzin dydaktycznych. Program nie przewiduje specjalizacji/specjalności.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych wymaganych w programie studiów oraz napisanie i złożenie pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego obejmującego problematykę pracy dyplomowej oraz wiedzę z zakresu programu studiów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

During the 1st semester each student has to realize and pass all obligatory courses and 1 elective course chosen from the list of Elective courses in the 1st semester (GLAD).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
World History and Politics
60 6 exam O
Political Philosophy and IR
35 5 exam O
Society in the Era of Globalization
30 4 exam O
Domestic and International Law
40 6 exam O
Academic English: Research and Presentation
30 4 assessment O
Intellectual Property
10 1 assessment O
Tutorial
20 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Elective Courses in the 1st semester (GLAD)
O

During the 2nd semester of studies each student has to realize and pass all obligatory courses and choose 1 elective course from the list of Elective Courses in the 2nd semester (GLAD). 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Political and Economic Geography
30 5 exam O
Geopolitics
30 4 exam O
Key Issues in Contemporary International Relations
20 3 assessment O
Globalization and Global Governance
30 5 exam O
Global Economy
40 6 exam O
Academic English: Writing Skills
15 3 assessment O
Tutorial
10 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Elective Courses in the 2nd semester (GLAD)
O

During the 3rd semester of studies each student has to realize and pass all obligatory courses and choose 1 elective course from the list of Elective courses in the 3rd semester (GLAD).
Moreover, each student has to choose one Foreign Language and realize it for 3 following semesters (4 ECTS, 60 hours in each of the 3 following semesters).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Education and Development
30 4 exam O
Democratic Processes in the World
30 4 exam O
Human Rights
20 4 exam O
Global Migrations and their Consequences
30 4 exam O
Research Methods in Social Sciences
30 4 assessment O
Foreign language
60 4 assessment O
Elective Courses in the 3rd semester (GLAD)
O

During the 4th semester each student has to realize and pass all obligatory courses and 2 elective courses (each for 2 ECTS, 15 hours) and 1 elective course (for 4 ECTS, 30 hours). Alternatively they could realize 2 elective courses (each for 4 ECTS, 30 hours).
They continue chosen Foreign Language.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Politics of Multiculturalism
30 4 exam O
Global Security
30 4 exam O
Civil Society and NGOs
30 5 exam O
International Political and Economic Organizations
20 3 exam O
Barriers of Development in Modern Societies
30 4 exam O
Communication and media in the Global Era
30 4 assessment O
Foreign language
60 4 assessment O
Arab Spring and its impact on the Arab World
30 4 exam F
Elective Courses in the 4th semester (GLAD)
O

During the 5th semester each student has to realize and pass all obligatory courses and realize and pass 3 elective courses (in total for 12 ECTS, 90 hours) from the list of Elective courses in the 5th semester (GLAD).
They continue the chosen Foreign Language.
Each student has to choose a supervisor of the diploma dissertation as well as the Dissertation Seminar group.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
World Religions
30 4 exam O
Contemporary Parties and Ideologies
30 4 exam O
World Cultural Heritage
30 4 exam O
Foreign language
60 4 exam O
Elective Courses in the 5th semester (GLAD)
O
Dissertation Seminar part 1
30 4 assessment O

During the 6th semester each student has to realize and pass all obligatory courses and choose  1 elective course (for 4 ECTS, 30 hours) from the list of Elective Courses in the 6th semester.
Other Academic Activity (OAA) – each student during the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th semester has to take part in a various number of academic activities  (guest lectures, discussion seminars, workshops delivered by visiting professors or other guests – offered by the Jagiellonian University in Kraków, internships in public or private sector, NGOs, scientific conferences, research groups, publishing a scientific book or an article, summer school); each activity has to be confirmed by the OAA Supervisor; number of hours, credit and ECTS are recognized after the 6th semester.
Each student continue Dissertation Seminar with chosen supervisor.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Urbanization and Development
20 3 exam O
Globalism, Regionalisms, and Separatisms
20 3 exam O
Health, Food, and Environment
30 4 exam O
Other Academic Activities
30 4 assessment O
Dissertation Seminar part 2
30 8 assessment O
Elective Courses in the 6th semester (GLAD)
O