A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Elektroniczne przetwarzanie informacji
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Informatyka

Program

Klasyfikacja ISCED:
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Realizacja programu odbywa się zgodnie z planem studiów, który skonstruowano stosując zasady równoległości, sekwencyjności i stopniowej integracji ścieżek opisane w koncepcji kształcenia.
Plan studiów obejmuje wykłady (540 godz.), ćwiczenia (784 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (390 godz.) i ćwiczenia projektowe (180 godz.). W trakcie wykładów i ćwiczeń student zdobywa podstawy teoretyczne z informatyki, językoznawstwa i nauk o sztuce. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych student uczy się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce programistycznej. W trakcie ćwiczeń projektowych student uczy się rozwiązywania problemów złożonych za pomocą narzędzi informatycznych.
Duża część zajęć prowadzona jest w stosunkowo niewielkich grupach w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach, zaś student zdobywa konkretne umiejętności, wykonując samodzielnie szereg zadań projektowych. Większość zadań projektowych jest wykonywana zdalnie na serwerach przeznaczonych do konkretnego typu zadań.
Treści nauczane są aktualizowane odpowiednio do rozwoju technologii poprzez: a) śledzenie literatury fachowej, np. analizy potrzeb, audyty, prognozy, b) analizę ofert na rynku oprogramowania, zwłaszcza ofert składanych przez duże korporacje, c) rozmowy ze studentami, którzy zazwyczaj rozpoczynają pracę zawodową już w trakcie studiów.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:
– zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych przez plan studiów,
– przygotowanie projektu dyplomowego (aplikacja internetowa) i opisującej projekt pracy dyplomowej,
– zdanie egzaminu dyplomowego,
w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna i algebra liniowa
60 3 zaliczenie O
Dokument hipertekstowy
30 4 zaliczenie O
Technologie internetowe – wprowadzenie
15 2 zaliczenie O
Wstęp do informatyki
45 4 egzamin O
Projektowanie graficzne
30 3 zaliczenie O
Poetyka
45 3 zaliczenie O
Wprowadzenie do językoznawstwa
45 3 zaliczenie O
Kultura symboliczna - wprowadzenie
60 3 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Dokument hipertekstowy – projekt
15 5 zaliczenie F
Projektowanie graficzne – projekt
15 3 zaliczenie F
Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna i algebra liniowa
60 3 egzamin O
Wprowadzenie do programowania
60 4 egzamin O
Bazy danych 1
60 4 egzamin O
Projektowanie graficzne
30 3 zaliczenie O
Antropologia obrazu
30 3 zaliczenie O
Poetyka
45 3 egzamin O
Wprowadzenie do językoznawstwa
45 3 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Projektowanie graficzne – projekt
15 3 zaliczenie F
Wprowadzenie do programowania – projekt
15 5 zaliczenie F
Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grafika komputerowa
60 4 egzamin O
Bazy danych 2
30 4 zaliczenie O
Algorytmy i struktury danych
60 4 egzamin O
Systemy operacyjne i sieci
60 3 egzamin O
Wstęp do semantyki
45 5 egzamin O
Prawo własności intelektualnej i prawo Internetu
30 2 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Bazy danych 2 – projekt
15 4 zaliczenie F
Grafika komputerowa – projekt
15 5 zaliczenie F
Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Animacja komputerowa
60 4 egzamin O
Systemy operacyjne 2
30 4 zaliczenie O
System interakcyjny
30 4 zaliczenie O
Psycholingwistyczne mechanizmy percepcji
30 4 egzamin O
Obraz filmowy
60 4 egzamin O
Prawo własności intelektualnej i prawo Internetu
30 3 egzamin O
30 - zaliczenie O
Animacja komputerowa – projekt
15 5 zaliczenie F
System interakcyjny – projekt
15 5 zaliczenie F
Obraz filmowy – projekt
15 4 zaliczenie F
Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie O
Sieci komputerowe 2
30 4 zaliczenie O
Modelowanie i projektowanie systemów komputerowych
60 4 egzamin O
Interfejs graficzny
30 4 zaliczenie O
Kompozycja z elementami retoryki
60 4 egzamin O
Przetwarzanie dźwięku
30 4 zaliczenie O
Przetwarzanie informacji w Internecie
30 3 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Interfejs graficzny – projekt
15 5 zaliczenie F
Przetwarzanie obrazu i dźwięku – projekt
15 5 zaliczenie F
Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie O
Struktura informacji w tekście
15 2 zaliczenie O
Przetwarzanie informacji w Internecie
30 3 zaliczenie O
30 4 egzamin O
Projekt dyplomowy
15 15 zaliczenie F