A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Biologii

Neurobiologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biologii
Nazwa kierunku: Neurobiologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów neurobiologii opiera się na podstawowych i specjalistycznych przedmiotach biologicznych, ukierunkowanych na badania z zakresu struktury i funkcji układu nerwowego, nauczanych na Wydziale Biologii. Obejmuje również zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego a także Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii oraz Collegium Medicum.

Ukończenie studiów

Przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W ramach kursów fakultatywnych studenci II stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia po uzyskaniu zgody opiekuna swojej pracy magisterskiej lub kierownika kierunku i potwierdzeniu zgodności tematyki kursu z tematyka pracy magisterskiej. Ponadto, studenci studiów II stopnia mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla I stopnia kierunku Neurobiologia, pod warunkiem, ze wcześniej nie zrealizowali tych kursów, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna pracy magisterskiej. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Neurobiologia emocji
30 3 egzamin O
Neurobiologia i terapia zaburzeń psychicznych
30 2 egzamin O
Neuroimmunologia
21 2 egzamin O
Wprowadzenie do neuroinformatyki
60 4 egzamin O
Seminarium magisterskie I rok
30 2 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna I rok
8 - zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Analiza instrumentalna w badaniach neurobiologicznych
30 3 zaliczenie O
Projektowanie i realizacja badań naukowych
15 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Current advances in neuroscience
15 - - F
Computational neuroscience and neural network
40 6 egzamin F
Choroby o podłożu endokrynnym
30 2 zaliczenie F
Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia
30 2 zaliczenie F
Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
30 2 zaliczenie F
Bioetyka
15 2 egzamin F
Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
30 3 zaliczenie F
Ontogeneza człowieka
45 4 zaliczenie F
Podstawy biologii nowotworów
30 2 zaliczenie F

W ramach kursów fakultatywnych studenci II stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia po uzyskaniu zgody opiekuna swojej pracy magisterskiej lub kierownika kierunku i potwierdzeniu zgodności tematyki kursu z tematyka pracy magisterskiej. Ponadto, studenci studiów II stopnia mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla I stopnia kierunku Neurobiologia, pod warunkiem, ze wcześniej nie zrealizowali tych kursów, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna pracy magisterskiej. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanizmy neuroplastyczności
30 3 egzamin O
Neurobiologia molekularna
45 3 egzamin O
Projektowanie i realizacja badań naukowych
15 3 zaliczenie O
Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych
46 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie I rok
30 2 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna I rok
7 4 zaliczenie O
30 2 egzamin O
Komórki glejowe - fizjologia i patologia
30 2 egzamin O
Asymetria mózgu i lateralizacja
30 3 egzamin F
Developmental biology and ageing
22 6 egzamin F
Experimental approaches in neuropathology
45 6 egzamin F
Etologia
60 4 zaliczenie F
Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
45 4 zaliczenie F
Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
30 2 zaliczenie F
Immunobiologia porównawcza
30 2 zaliczenie F
Regulowana śmierć komórki
30 3 zaliczenie F
Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
30 4 egzamin F
Current advances in neuroscience
15 3 zaliczenie F
Neurofizjologia eksperymentalna
60 4 egzamin F
Podstawy neurochemii
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia neuropsychologii klinicznej
30 3 egzamin F
W ramach kursów fakultatywnych studenci II stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia po uzyskaniu zgody opiekuna swojej pracy magisterskiej lub kierownika kierunku i potwierdzeniu zgodności tematyki kursu z tematyka pracy magisterskiej. Ponadto, studenci studiów II stopnia mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla I stopnia kierunku Neurobiologia, pod warunkiem, ze wcześniej nie zrealizowali tych kursów, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna pracy magisterskiej. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Neurobiologia motywacji
30 3 egzamin O
Seminarium magisterskie II rok
30 - zaliczenie O
Structure and function of the cerebral cortex
30 3 egzamin O
Projekt badawczy
8 - - O
Pracownia specjalizacyjna II rok
5 - - O
Computational neuroscience and neural network
40 6 egzamin F
Choroby o podłożu endokrynnym
30 2 zaliczenie F
Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia
30 2 zaliczenie F
Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
30 2 zaliczenie F
Bioetyka
15 2 egzamin F
Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
30 3 zaliczenie F
Ontogeneza człowieka
45 4 zaliczenie F
Podstawy biologii nowotworów
30 2 zaliczenie F
W ramach kursów fakultatywnych studenci II stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia po uzyskaniu zgody opiekuna swojej pracy magisterskiej lub kierownika kierunku i potwierdzeniu zgodności tematyki kursu z tematyka pracy magisterskiej. Ponadto, studenci studiów II stopnia mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla I stopnia kierunku Neurobiologia, pod warunkiem, ze wcześniej nie zrealizowali tych kursów, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna pracy magisterskiej. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt badawczy
7 14 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna II rok
5 9 zaliczenie O
Seminarium magisterskie II rok
30 4 zaliczenie O
Neurohormony – regulacja wewnątrz- i międzykomórkowa
39 2 egzamin O
Ewolucja układu nerwowego
30 3 egzamin O
Planowanie kariery zawodowej
12 1 zaliczenie O
Asymetria mózgu i lateralizacja
30 3 egzamin F
Developmental biology and ageing
22 6 egzamin F
Experimental approaches in neuropathology
45 6 egzamin F
Etologia
60 4 zaliczenie F
Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
45 4 zaliczenie F
Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
30 2 zaliczenie F
Immunobiologia porównawcza
30 2 zaliczenie F
Regulowana śmierć komórki
30 3 zaliczenie F
Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
30 4 egzamin F