A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Przekład literacki

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Przekład literacki
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

2/3 kursów realizowane jest na Wydziale Filologicznym w Instytucie Filologii Angielskiej (ścieżka: język angielski), Instytucie Filologii Germańskiej (ścieżka: język niemiecki) oraz Instytucie Filologii Romańskiej (ścieżki: język francuski, włoski, hiszpański, portugalski). Jest to część programu kładąca nacisk na znajomość języka obcego i odpowiadającego mu obszaru kulturowego. 1/3 kursów realizowana jest na Wydziale Polonistyki. Są to zajęcia zmierzające do doskonalenia języka polskiego oraz dotyczące szeroko pojętej kultury literackiej. Student może też realizować praktyczne warsztaty przekładowe. Indywidualizacja programu zapewniona jest przez dużą liczbę przedmiotów do wyboru.
Program obejmuje 120 ECTS. W Instytutach Wydziału Filologicznego studenci zaliczają 80 ECTS, a 40 ECTS zaliczane jest na Wydziale Polonistyki. Przedmioty do wyboru stanowią co najmniej 30%. Zależnie od wybranego języka i specyfiki kursów oferowanych przez poszczególne Instytuty, udział procentowy przedmiotów do wyboru może być znacznie wyższy.
Do wyboru jest kształcenie na poszczególnych językach (ścieżkach): angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim oraz włoskim. Na ścieżce język angielski są do wyboru dwie specjalności: przekładoznawstwo oraz literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Język angielski
Język francuski
Język hiszpański
Język niemiecki
Język portugalski
Język włoski
Język angielski
Język francuski
Język hiszpański
Język niemiecki
Język portugalski
Język włoski
Język angielski
Język francuski
Język hiszpański
Język niemiecki
Język portugalski
Język włoski
Język angielski
Język francuski
Język hiszpański
Język niemiecki
Język portugalski
Język włoski