A A A
pl | en

International Security and Development

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: International Security and Development
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0388
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach kierunku ISAD studenci mają możliwość profilowania kształcenia i wyboru na pierwszym roku studiów dwóch ścieżek specjalizacyjnych: „international security” oraz „international development”.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

I rok – studenci są zobowiązani zaliczyć minimum 2 kursy fakultatywne w każdym semestrze.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
4 - assessment O
International Relations Analysis
45 6 exam O
Development Economics
60 9 exam O
University Tutorial and Intellectual Property
10 1 assessment O
The International Order and Development Policy
30 4 assessment F
Just War Theory and Its Adversaries
30 4 assessment F
Conflicts, Peacebuilding and Development
30 4 assessment F
Leadership and Human Resources Management
30 4 assessment F
Foreign language
30 4 assessment O

I rok – studenci są zobowiązani zaliczyć minimum 2 kursy fakultatywne w każdym semestrze.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
World Politics since 1945
60 9 exam O
Introduction to Security Studies
45 6 exam O
Cultural Awareness
30 4 assessment F
Cross-cultural Communication
30 4 assessment F
Psychology of Security
30 4 assessment F
Preventive Diplomacy and Multilateral Conflict Management
30 4 assessment F
Foreign language
30 4 assessment O
Diploma Thesis Seminar
20 5 assessment O

II rok - studenci są zobowiązani zaliczyć minimum 6 kursów fakultatywnych w czasie trwanie II roku studiów. Łączna wartość kursów fakultatywnych w II roku studiów ma być nie mniejsza niż 24 p. ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Thesis Seminar
20 5 assessment O
Praktyki studenckie
60 6 assessment O
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
INTERNATIONAL SECURITY

II rok - studenci są zobowiązani zaliczyć minimum 6 kursów fakultatywnych w czasie trwanie II roku studiów. Łączna wartość kursów fakultatywnych w II roku studiów ma być nie mniejsza niż 24 p. ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Thesis Seminar
20 10 assessment O
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
INTERNATIONAL SECURITY