A A A
pl | en

International Relations and Public Diplomacy

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: International Relations and Public Diplomacy
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0388
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Program International Relations and Public Diplomacy zakłada realizację wspólnego programu studiów opracowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Sienie. W praktyce każdy student musi zrealizować wszystkie kursy obligatoryjne i odpowiednią ilość przedmiotów fakultatywnych zarówno w Krakowie jak i w Sienie w formie stacjonarnej. W pierwszym roku studiów II stopnia student zobowiązany jest do realizacji wszystkich przedmiotów obligatoryjnych oraz odpowiedniej ilości przedmiotów fakultatywnych (minimum za 31 ECTS), które pozwolą mu uzyskać w skali roku akademickiego minimum 60 punktów ECTS. Dodatkowo student jest zobowiązany do realizacji tutorialu, powinien też wybrać zajęcia z jednego z oferowanych języków obcych. Student ma prawo wybrać inne kursy z oferty innych kierunków studiów (w szczególności oferty International Security and Development Studies) na podstawie zgody koordynatora programu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
International Economics
60 9 exam O
Theories and Methods in International Relations
45 6 exam O
University Tutorial and Intellectual Property
10 1 assessment O
4 - assessment O
International Relations In the Asia-Pacific
30 4 exam F
International Organizations – Theory and Practice
30 4 exam F
International Law
30 4 exam F
Academic English
20 3 assessment F
Leadership and Project Management
30 4 assessment F
30 4 assessment F

Program International Relations and Public Diplomacy zakłada realizację wspólnego programu studiów opracowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Sienie. W praktyce każdy student musi zrealizować wszystkie kursy obligatoryjne i odpowiednią ilość przedmiotów fakultatywnych zarówno w Krakowie jak i w Sienie w formie stacjonarnej. W drugim roku akademickim studiów II stopnia student zobowiązany jest do realizacji wszystkich przedmiotów obligatoryjnych oraz odpowiedniej ilości przedmiotów fakultatywnych (minimum 20 ECTS), które łącznie pozwolą mu uzyskać w skali roku akademickiego minimum 60 punktów ECTS. Jeśli treści programowe kursów już odbytych będą się powielać to student ma prawo wybrać inne kursy z oferty innych kierunków studiów (w szczególności oferty International Security and Development Studies) na podstawie zgody koordynatora programu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Global Politics since 1945
60 9 exam O
Diploma Thesis Seminar
20 4 assessment O
International Relations in Latin America
30 4 assessment F
Economic Diplomacy
30 4 assessment F
Foreign Policy Analysis
30 4 exam F
International Relations in Africa
30 4 exam F
Comparative International Poltics in Central and Eastern Europe
30 4 exam F
30 4 assessment F
Contemporary European Thinkers
30 4 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Rule of Law and Human Rights
36 6 exam O
New Media and Globalization
60 9 exam O
Public Diplomacy
40 6 assessment O
Diploma Thesis Seminar
20 4 assessment O
International Relations
60 9 exam F
Geography and Sustainability
36 6 exam F
International History
60 9 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Global Comparative Politics
36 6 exam O
Diploma Thesis Seminar
20 9 assessment O
Religious Diplomacy
36 6 exam F
Cultural Heritage and Intercultural Relations
36 6 exam F
Globalization Culture and Economics
40 6 exam F