A A A pl | en
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o sztuce

Program

Klasyfikacja ISCED: 0215
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje dwa typy przedmiotów: obowiązkowe, zaliczane przez wszystkich studentów oraz kursy fakultatywne, które studenci mogą dowolnie wybierać w zakresie, który pozwoli im uzyskać 60 punktów ECTS w ramach każdego roku akademickiego. Studenci przedmioty fakultatywne wybierają wedle własnych zainteresowań, zachęcani są jednak, by uczestniczyli w przedmiotach z zakresu mediów, jeśli planują wybór seminarium licencjackiego ukierunkowanego na wiedzę o mediach, oraz fakultetów filmoznawczych, jeśli przygotowują się do napisania pracy licencjackiej w zakresie filmu.

Ukończenie studiów

Warunkiem uzyskania tytułu licencjata w zakresie filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach jest zrealizowanie programu studiów, w tym uzyskanie zaliczenia z seminarium licencjackiego. Będąca jego efektem praca dyplomowa powinna zostać w odpowiednich terminach wgrana do systemu APD, zaakceptowana przez promotora i zrecenzowana przez recenzenta. Dopełnienie tej procedury oraz uzyskanie pozytywnych recenzji umożliwia złożenie egzaminu dyplomowego, którego pozytywna ocena upoważnia do uzyskania tytułu licencjata.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu niemego
72 8,0 egzamin O
Wprowadzenie do wiedzy o filmie
36 7,0 egzamin O
Wiedza o literaturze do przełomu modernistycznego
36 8,0 egzamin O
Historia filozofii
36 6,0 egzamin O
4 - zaliczenie O
Prawo autorskie
18 3,0 egzamin O
Wprowadzenie do wiedzy o mediach
18 5,0 egzamin O
Wprowadzenie do wiedzy o grach wideo
18 5,0 egzamin O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu niemego
72 8,0 egzamin O
Wprowadzenie do wiedzy o filmie
36 7,0 egzamin O
Wiedza o literaturze do przełomu modernistycznego
36 8,0 egzamin O
Historia filozofii
36 6,0 egzamin O
Kurs monograficzny z kina współczesnego
18 4,0 egzamin F
Historia mediów i media społecznościowe
18 6,0 egzamin F
Warsztaty filmowe
36 10,0 zaliczenie F
Historia myśli filmowej
36 8,0 egzamin F
Językoznawstwo i semiotyka
18 3,0 egzamin F
Gatunki telewizyjne
18 3,0 egzamin F
Organizacja wydarzeń kulturalnych
18 2,0 zaliczenie F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
72 9,0 egzamin O
Historia filmu klasycznego
72 8,0 egzamin O
Historia filmu polskiego do roku 1981
108 12,0 egzamin O
Historia powszechna XX wieku z elementami Historii Polski po 1945 roku
36 8,0 egzamin O
Kurs monograficzny z historii filmu
18 4,0 egzamin F
Warsztaty filmowe
36 10,0 zaliczenie F
Historia myśli filmowej
36 8,0 egzamin F
Wiedza o teatrze
36 6,0 egzamin F
Analiza dzieła filmowego
36 8,0 egzamin F
Historia kultury
36 5,0 egzamin F
Wiedza o literaturze XX wieku
18 4,0 egzamin O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
72 9,0 egzamin O
Historia filmu klasycznego
72 8,0 egzamin O
Historia filmu polskiego do roku 1981
108 12,0 egzamin O
Historia powszechna XX wieku z elementami Historii Polski po 1945 roku
36 8,0 egzamin O
Praktyki zawodowe
18 2,0 zaliczenie O
Historia serialu telewizyjnego
18 3,0 egzamin F
Wiedza o teatrze
36 6,0 egzamin F
Technologie informatyczne
18 3,0 egzamin F
Analiza dzieła filmowego
36 8,0 egzamin F
Historia kultury
36 5,0 egzamin F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
72 9,0 egzamin O
Historia filmu polskiego do roku 1981
108 12,0 egzamin O
Socjologia kultury
36 7,0 egzamin O
Historia filmu nowofalowego
18 - - O
Seminarium licencjackie
36 21,0 zaliczenie O
Historia sztuki z elementami wiedzy o fotografii
18 - - F
Kurs monograficzny z historii kina polskiego
18 4,0 egzamin F
Zagadnienia cyberkultury
18 5,0 egzamin F
Muzyka filmowa
18 4,0 egzamin F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
72 9,0 egzamin O
Socjologia kultury
36 7,0 egzamin O
Seminarium licencjackie
36 21,0 zaliczenie O
Komunikacja kulturowa
18 3,0 egzamin F
Wstęp do projektowania gier wideo
18 3,0 egzamin F
Historia filmu nowofalowego
18 8,0 egzamin O
Historia sztuki z elementami wiedzy o fotografii
18 8,0 egzamin F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny