A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Geografii i Geologii

Earth Sciences in a Changing World

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Geografii i Geologii
Nazwa kierunku: Earth Sciences in a Changing World
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o Ziemi i środowisku

Program

Klasyfikacja ISCED: 0532
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program kształcenia ma charakter ogólny, bez podziału na specjalizacje ani tematyczne moduły. Obejmuje zajęcia obligatoryjne oraz fakultatywne. Dobierając kursy spośród kursów fakultatywnych możliwe jest realizowanie programu kształcenia zgodnego z zainteresowaniami. Stosowane metody dydaktyczne to: metody podające, np. wykład informacyjny; metody aktywizujące, np. seminarium; metody praktyczne, tj. ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, metoda projektów.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Cultural heritage and development
15 1 exam O
Energy sources
25 3 exam O
30 - graded credit O
Geoethics
25 2 exam O
4 - assessment O
Introduction to Chemistry
20 1 exam O
Meteorology and climatology
50 4 exam O
Minerals of selected geological environments
50 4 exam O
Physical geology
50 4 exam O
Cartography, topography and remote sensing
25 2 graded credit F
History of life
20 2 exam F
Medical geology
26 2 exam F
Scientific information acquisition
13 1 graded credit F

Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Anthropocene
25 2 exam O
Dynamic geology field trips
25 2 graded credit O
30 - graded credit O
Geomorphology
50 4 exam O
Global social and economic issues
25 2 exam O
Hydrology and Hydrogeology
50 4 exam O
Industrial technologies and their environmental impact
34 3 exam O
Soil science and soil survey
50 4 exam O
The Earth-Life system evolution through the time
50 4 exam O
Geological mapping
25 2 graded credit F
Geotourism
25 2 graded credit F
Geological project
25 2 assessment F
Green Economy (GE) in Cities and Regions
30 3 exam F
Protection of geodiversity
25 2 graded credit F
Topography application in field trips
13 1 graded credit F

Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Environmental geochemistry
28 2 exam O
30 - graded credit O
Petrology and evolution of the lithosphere
65 5 exam O
Physical Education
30 - graded credit O
Statistics in Earth Sciences
36 3 exam O
Biotic response to environmental changes in modern and fossil ecosystems
45 4 exam F
Introduction to remote sensing
30 3 exam F
Mass extinctions in the Earth history
35 3 exam F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3 exam F

Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Atmospheric physics
15 1 graded credit O
30 8 graded credit O
Geochemistry
45 4 exam O
Geohazards and risk management
28 3 exam O
Geological field trips: ore deposits, historical mining, anthropopression
40 3 graded credit O
Introduction to economic geography
25 2 exam O
Introduction to Geographic Information Science
40 4 exam O
Legal aspects of environmental protection
15 1 exam O
Physical Education
30 - graded credit O
Evolution of urban structures and milieus
30 3 exam F
Exploitation of deposits: Social, economic and ethical issues
30 3 exam F
Geography Seminar Series
30 3 graded credit F
GIS for Urban Policy and Practice
30 3 exam F
Isotopes in the studies of environmental pollution
25 2 exam F
Principles of Glaciology
30 3 exam F
Techniques and technologies in environmental protection
25 2 exam F

Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Climate changes in the past and the future perspective
25 2 exam O
Geology of mineral resources
38 3 exam O
Licencjat (Bachelor) degree seminar
15 1 graded credit O
Licencjat (Bachelor) degree laboratory
20 4 assessment O
Sedimentary environments and processes of sedimentation
38 3 exam O
Urban, rural and population geography
25 2 exam O
Global environmental change
38 3 exam F
Information Communication Technology in Science Education
60 5 graded credit F
Knowledge Based Economy and Society from Local and Regional Perspective
20 2 exam F
Practicals in ore geology – evaporates
14 1 graded credit F
Practicals in ore geology – Zn-Pb ores
14 1 graded credit F
Soil erosion and conservation
20 1 exam F

Kursy do wyboru mogą być wybierane na dowolnym roku studiów/ All non-obligatory courses may be chosen and realized during any year of studies, regardless their formal assignements in the study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Landscape ecology
25 2 exam O
Licencjat (Bachelor) degree seminar
15 1 graded credit O
Licencjat (Bachelor) degree laboratory
20 4 assessment O
Methods of mineralogical and chemical analyses
50 4 exam O
Novel materials and raw materials in future
25 2 exam O
Air pollution: Contemporary challenge
25 2 exam F
Environmental Management
45 3 graded credit F
Environmental mineralogy
25 2 exam F
Fossil fuels
25 2 exam F
Role of education in environmental protection and sustainable development implementation
25 2 exam F
Soil, water and natural resources protection
30 3 exam F
Solid waste management
15 1 exam F
Strategies of adaptation to climate change
38 3 exam F
Sustainable development in raw materials management
25 2 exam F
Volunteer project
25 2 assessment F