A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Biologii

Environmental Protection and Management

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biologii
Nazwa kierunku: Environmental Protection and Management
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0521
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Na program studiów Environmental Protection and Management składają się przedmioty obowiązkowe w wymiarze 55 ECTS oraz realizowane w formie fakultatywnej (65 ECTS). Przedmiotami do wyboru są seminaria (Seminar) i pracownie magisterskie (Master Project), za które student uzyskuje odpowiednio 8 i 35 ECTS. Pozostałe 22 punkty ECTS student uzyskuje, wybierając przedmioty z przedstawianej na początku semestru listy. Znaczna część zajęć to zajęcia praktyczne w terenie lub laboratorium.

Wymagane 5 ECTS z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych student uzyskuje, realizując następujące kursy obowiązkowe:

  • Social and Economic Aspects of Nature Conservation
  • Governance of natural resources

Ukończenie studiów

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
Praca dyplomowa jest pracą pisemną dotyczącą ważnych i aktualnych zagadnień związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem zasobami przyrody, przygotowaną na podstawie przeprowadzonych w laboratorium lub w terenie badań eksperymentalnych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 22 ECTS [12 ECTS in the 1st year, and 10 ECTS in the 2nd year] passing an appropriate number of elective courses [marked with F] included in the curriculum of studies.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Avian Ecology and Conservation - part 1
34 2 graded credit O
Experimental design, data analysis and presentation
80 - - O
Governance of natural resources
30 3 exam O
Practical aspects of environmental conservation - part 1
42 3 exam O
Tropical ecology
30 4 graded credit O
Seminar
30 2 assessment O
Master Project in environmental protection
15 2 assessment O
4 - assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O
Lektorat z języka obcego (Foreign language)
O

To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 22 ECTS [12 ECTS in the 1st year, and 10 ECTS in the 2nd year] passing an appropriate number of elective courses [marked with F] included in the curriculum of studies.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Applications of GIS
45 4 graded credit O
Aquatic ecosystems – structure and function
30 2 graded credit O
Avian Ecology and Conservation - part 2
34 2 graded credit O
Environmentally friendly agriculture
30 2 exam O
Experimental design, data analysis and presentation
15 9 exam O
Fundamentals of environmental catalysis
30 3 exam O
Practical aspects of environmental conservation - part 2
23 1 graded credit O
Seminar
30 2 assessment O
Master Project in environmental protection
15 3 assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O
Lektorat z języka obcego (Foreign language)
O

To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 22 ECTS [12 ECTS in the 1st year, and 10 ECTS in the 2nd year] passing an appropriate number of elective courses [marked with F] included in the curriculum of studies.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ecotoxicology and ecological risk assessment
40 3 exam O
Solid waste management
30 2 exam O
Seminar
30 2 assessment O
Master Project in environmental protection
60 15 assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O

To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 22 ECTS [12 ECTS in the 1st year, and 10 ECTS in the 2nd year] passing an appropriate number of elective courses [marked with F] included in the curriculum of studies.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biotechnologial methods of fuels production
50 4 graded credit O
Conservation genetics
30 3 graded credit O
Ecological assessment and evaluation
30 2 exam O
Social and economic aspects of nature conservation
16 2 exam O
Seminar
30 2 assessment O
Master Project in environmental protection
60 15 assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O