A A A pl | en

ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: zaawansowane materiały i nanotechnologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki fizyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0533
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Student realizuje przedmioty według planu studiów ZMiN 2 st., zgodnie z ogólnym regulaminem studiów UJ. Pierwszy semestr jest wspólny dla wszystkich studentów, potem wybierają oni pomiędzy ścieżką Biomateriały i nanomateriały (realizowaną w większości na Wydziale Chemii UJ), a ścieżką Zaawansowane materiały, fotonika i nanotechnologia (realizowaną w większości na Wydziale FAIS). Część zajęć pozostaje wspólna dla wszystkich do końca 4-tego semestru. Kursy fakultatywne mogą nie być oferowane w każdym roku. Kierownik studiów może przenieść kurs na inny semestr.

Ukończenie studiów

pozytywna ocena z pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student realizuje przedmioty według planu studiów ZMiN 2 st., zgodnie z ogólnym regulaminem studiów UJ. Pierwszy semestr jest wspólny dla wszystkich studentów, potem wybierają oni pomiędzy ścieżką Biomateriały i nanomateriały (realizowaną w większości na Wydziale Chemii UJ), a ścieżką Zaawansowane materiały, fotonika i nanotechnologia (realizowaną w większości na Wydziale FAIS). Część zajęć pozostaje wspólna dla wszystkich do końca 4-tego semestru.W czasie studiów 2-giego stopnia należy zrealizować kursy z nauk społecznych lub humanistycznych za 5 ECTS. Wlicza się w to obowiązkowy dla kierunku ZMiN  kurs 'Zasady gospodarki ...'. Student ma obowiązek zaliczenia, w dowolnym semestrze, przedmiotu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 h, któremu przypisuje się co najmniej 3 punkty ECTS (poza lektoratami).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zaawansowane materiały: Mat. magnetyczne i nadprzewodzące, Mat. molekularne: ciekłe kryształy i polimery, Mat. fotoniczne, Biomateriały
90 9,0 egzamin O
Nanotechnologia
45 4,0 egzamin O
Mikroskopia elektronowa, mikroanaliza rentgenowska i mikroskopia bliskich oddziaływań
60 5,0 egzamin O
Metody spektroskopowe badań materiałów
90 8,0 egzamin O
Seminarium specjalistyczne
30 3,0 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Analiza komputerowa obrazów mikroskopowych (warsztaty)
15 2,0 zaliczenie F
Mathematica I: kurs wstępny
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Filozofia fizyki
30 3,0 egzamin F
Układy polimerowe i hybrydowe dla potrzeb biomedycznych
30 2,0 egzamin F
Green Energy
30 3,0 egzamin F
Lektorat z języka obcego
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Student realizuje przedmioty według planu studiów ZMiN 2 st., zgodnie z ogólnym regulaminem studiów UJ. Pierwszy semestr jest wspólny dla wszystkich studentów, potem wybierają oni pomiędzy ścieżką Biomateriały i nanomateriały (realizowaną w większości na Wydziale Chemii UJ), a ścieżką Zaawansowane materiały, fotonika i nanotechnologia (realizowaną w większości na Wydziale FAIS). Część zajęć pozostaje wspólna dla wszystkich do końca 4-tego semestru.W czasie studiów 2-giego stopnia należy zrealizować kursy z nauk społecznych lub humanistycznych za 5 ECTS. Wlicza się w to obowiązkowy dla kierunku ZMiN  kurs 'Zasady gospodarki ...'. Student ma obowiązek zaliczenia, w dowolnym semestrze, przedmiotu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 h, któremu przypisuje się co najmniej 3 punkty ECTS (poza lektoratami).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium specjalistyczne II
30 3,0 zaliczenie O
Zasady gospodarki rynkowej i organizacji
30 3,0 egzamin O
Właściwości nanostruktur
30 3,0 egzamin F
Molecular Magnetism
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Historia chemii
30 3,0 egzamin F
Medyczna chemia nieorganiczna
15 1,0 zaliczenie F
Wystąpienia publiczne
15 2,0 zaliczenie na ocenę F
Prawo internetu (inf)
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Absolwent na rynku pracy
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Przedmioty z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych
30 2,0 zaliczenie F
Ochrona własności intelektualnej II
4 1,0 zaliczenie F
Nanomateriały i nanotechnologie w medycynie
30 3,0 egzamin F
Wykład monograficzny A
30 3,0 egzamin F
Mechanics of materials
30 3,0 egzamin F
Lektorat z języka obcego
O
Biomateriały i Nanomateriały
Zaawansowane materiały, fotonika i nanotechnologia
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Student realizuje przedmioty według planu studiów ZMiN 2 st., zgodnie z ogólnym regulaminem studiów UJ. Pierwszy semestr jest wspólny dla wszystkich studentów, potem wybierają oni pomiędzy ścieżką Biomateriały i nanomateriały (realizowaną w większości na Wydziale Chemii UJ), a ścieżką Zaawansowane materiały, fotonika i nanotechnologia (realizowaną w większości na Wydziale FAIS). Część zajęć pozostaje wspólna dla wszystkich do końca 4-tego semestru.W czasie studiów 2-giego stopnia należy zrealizować kursy z nauk społecznych lub humanistycznych za 5 ECTS. Wlicza się w to obowiązkowy dla kierunku ZMiN  kurs 'Zasady gospodarki ...'. Student ma obowiązek zaliczenia, w dowolnym semestrze, przedmiotu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 h, któremu przypisuje się co najmniej 3 punkty ECTS (poza lektoratami)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia magisterska I (Zaaw. mat.)
250 16,0 zaliczenie F
Pracownia magisterska I (Bio. nano.)
250 16,0 zaliczenie F
Analiza komputerowa obrazów mikroskopowych (warsztaty)
15 2,0 zaliczenie F
Mathematica I: kurs wstępny
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Filozofia fizyki
30 3,0 egzamin F
Układy polimerowe i hybrydowe dla potrzeb biomedycznych
30 2,0 egzamin F
Przedmioty z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych
30 2,0 zaliczenie F
Język Python
60 5,0 zaliczenie na ocenę F
Wykład monograficzny A
30 3,0 egzamin F
Green Energy
30 3,0 egzamin F
Biomateriały i Nanomateriały
Zaawansowane materiały, fotonika i nanotechnologia
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Student realizuje przedmioty według planu studiów ZMiN 2 st., zgodnie z ogólnym regulaminem studiów UJ. Pierwszy semestr jest wspólny dla wszystkich studentów, potem wybierają oni pomiędzy ścieżką Biomateriały i nanomateriały (realizowaną w większości na Wydziale Chemii UJ), a ścieżką Zaawansowane materiały, fotonika i nanotechnologia (realizowaną w większości na Wydziale FAIS). Część zajęć pozostaje wspólna dla wszystkich do końca 4-tego semestru.W czasie studiów 2-giego stopnia należy zrealizować kursy z nauk społecznych lub humanistycznych za 5 ECTS. Wlicza się w to obowiązkowy dla kierunku ZMiN  kurs 'Zasady gospodarki ...'. Student ma obowiązek zaliczenia, w dowolnym semestrze, przedmiotu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 h, któremu przypisuje się co najmniej 3 punkty ECTS (poza lektoratami).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zasady gospodarki rynkowej i organizacji
30 3,0 egzamin O
Seminarium magisterskie (ZMiN)
30 3,0 zaliczenie O
Właściwości nanostruktur
30 3,0 egzamin F
Metody nowoczesnej spektroskopii molekularnej
30 3,0 egzamin F
Energia jądrowa: fakty i mity
30 3,0 egzamin F
Biosensory
15 2,0 egzamin F
Molecular Magnetism
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Historia chemii
30 3,0 egzamin F
Medyczna chemia nieorganiczna
15 1,0 zaliczenie F
Wystąpienia publiczne
15 2,0 zaliczenie na ocenę F
Prawo internetu (inf)
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Absolwent na rynku pracy
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Przedmioty z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych
30 2,0 zaliczenie F
Nanomateriały i nanotechnologie w medycynie
30 3,0 egzamin F
Wykład monograficzny A
30 3,0 egzamin F
Mechanics of materials
30 3,0 egzamin F
Biomateriały i Nanomateriały
Zaawansowane materiały, fotonika i nanotechnologia
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny