pl en

Wydział Filozoficzny - oferta dydaktyczna

2023/24, pierwszego stopnia
Filozofia
Kognitywistyka
Pedagogika
Porównawcze studia cywilizacji
Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Socjologia
Studia nad buddyzmem