A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Biologii
Brak danych spełniających podane kryteria

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biologii
Nazwa kierunku: Ecology and Evolution
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów Ecology and evolution składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, którym przypisano 73 ECTS (Seminar - 6 ECTS, Master Project - 35 ECTS, przedmioty fakultatywne w języku angielskim - 32 ECTS).

Ukończenie studiów

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa jest pracą pisemną dotyczącą ważnych i aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem ekosystemów i przebiegiem procesów ewolucyjnych, przygotowaną w oparciu o przeprowadzone badania eksperymentalne w laboratorium lub w terenie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Brak danych do wyświetlenia