A A A
pl | en
Brak danych spełniających podane kryteria

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Advanced Materials and Nanotechnology
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina wiodąca: Nauki fizyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0533
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Student realizuje przedmioty według planu studiów AMN II stopnia, zgodnie z ogólnym regulaminem studiów UJ. Kursy są podzielone na obowiązkowe i fakultatywne do wyboru, tak aby conajmniej 30 % uzyskanych przez studenta punktów ECTS mogła być uzyskana z zaliczenia kursów do wyboru. Program semestralny jest tak skontruowany aby ostatni, czwarty semestr był poświęcony głównie na przygotowanie pracy dyplomowej.

Ukończenie studiów

pozytywna ocena z pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Brak danych do wyświetlenia