A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Chemistry

Chemistry

Basic information

Faculty name: Faculty of Chemistry
Major name: Chemistry
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Chemical sciences

Programme

ISCED classification: 0531
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Obowiązkowe kursy programu studiów realizowane są głównie w trakcie dwóch pierwszych lat. Na trzecim roku studenci wybierają dwa z czterech modułów specjalizacyjnych. Na trzecim roku studenci realizują też moduł samokształcenia E-ChemTest (dwa testy do wyboru z czterech). W ostatnim semestrze prowadzą badania do pracy licencjackiej.

Program studiów przewiduje obowiązkową praktykę u pracodawcy działającego w obszarze związanym z chemią.

Zainteresowani studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do uzyskania uprawnień do nauczania chemii.

Graduation

1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z pisemnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Na II roku studiów student musi zrealizować kursy: Chemia nieorganiczna I - konwersatorium, Chemia nieorganiczna II - konwersatorium, Chemia organiczna - laboratorium, ale może wybrać czy będzie realizować te kursy w języku polskim czy angielskim. Na roku III student musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych za 3 punkty ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz kurs z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics I
120 9 exam O
Physics I
90 5 exam O
Principles of chemistry
105 7 exam O
Principles of chemistry - laboratory class
90 6 assessment O
Information technology
45 3 assessment O
4 - assessment O
How to study?
15 1 assessment F
Na II roku studiów student musi zrealizować kursy: Chemia nieorganiczna I - konwersatorium, Chemia nieorganiczna II - konwersatorium, Chemia organiczna - laboratorium, ale może wybrać czy będzie realizować te kursy w języku polskim czy angielskim. Na roku III student musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych za 3 punkty ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz kurs z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości spoza poniższego katalogu.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics II
90 6 exam O
Physics II
90 5 exam O
Physics - laboratory class
30 3 assessment O
Analitycal Chemistry
45 4 exam O
Analitycal Chemistry - laboratory class
75 5 assessment O
Organic chemistry I
60 5 exam O
Introduction to statistical handling of experimental data
15 1 assessment O
Kurs z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości
O

Na II roku studiów student musi zrealizować kursy: Chemia nieorganiczna I - konwersatorium, Chemia nieorganiczna II - konwersatorium, Chemia organiczna - laboratorium, ale może wybrać czy będzie realizować te kursy w języku polskim czy angielskim. Na roku III student musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych za 3 punkty ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz kurs z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Inorganic chemistry I
30 3 exam O
Physical chemistry I
60 5 exam O
Crystallography
45 2 exam O
Organic chemistry II
60 5 exam O
30 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Physical chemistry - laboratory class
45 - assessment O
Inorganic chemistry I - discussion class
15 1 assessment O
Organic chemistry - laboratory class
120 8 assessment O
Na II roku studiów student musi zrealizować kursy: Chemia nieorganiczna I - konwersatorium, Chemia nieorganiczna II - konwersatorium, Chemia organiczna - laboratorium, ale może wybrać czy będzie realizować te kursy w języku polskim czy angielskim. Na roku III student musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych za 3 punkty ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz kurs z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości spoza poniższego katalogu.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Inorganic chemistry II
30 3 exam O
Inorganic Chemistry - laboratory class
90 6 assessment O
Chemia nieorganiczna II - konwersatorium/Inorganic chemistry II - discussion class
30 1 assessment O
Physical chemistry II
60 5 exam O
Introducion to quantum chemistry
60 5 exam O
Introducion to quantum chemistry - laboratory class
30 3 assessment O
60 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Protection of Intellectual Property Rights I
15 1 assessment O
Physical chemistry - laboratory class
45 8 assessment O
Industrial apprenticeships
120 4 assessment O
Na II roku studiów student musi zrealizować kursy: Chemia nieorganiczna I - konwersatorium, Chemia nieorganiczna II - konwersatorium, Chemia organiczna - laboratorium, ale może wybrać czy będzie realizować te kursy w języku polskim czy angielskim. Na roku III student musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych za 3 punkty ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz kurs z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości spoza poniższego katalogu.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biochemistry and biology
60 4 exam O
Chemical technology
30 2 exam O
Chemical technology - laboratory
30 2 assessment O
Chemistry of materials
15 1 assessment O
Applied chemistry and chemicals management
15 1 assessment O
60 4 assessment O
Moduł: Chemia analityczna i stosowana
Moduł: Chemia fizyczna i teoretyczna
Moduł: Chemia nieorganiczna i strukturalna
Moduł: Chemia organiczna i biologiczna

Na II roku studiów student musi zrealizować kursy: Chemia nieorganiczna I - konwersatorium, Chemia nieorganiczna II - konwersatorium, Chemia organiczna - laboratorium, ale może wybrać czy będzie realizować te kursy w języku polskim czy angielskim. Na roku III student musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych za 3 punkty ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz kurs z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Laboratory Class
90 15 assessment O
Diploma Laboratory Class
120 4 exam O
Management in Practice A
15 1 assessment F
Management in Practice B
15 1 assessment F
History of chemistry
30 3 exam F
Moduł: Chemia analityczna i stosowana
Moduł: Chemia fizyczna i teoretyczna
Moduł: Chemia nieorganiczna i strukturalna
Moduł: Chemia organiczna i biologiczna