A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Chemistry

Medicinal Chemistry

Basic information

Faculty name: Faculty of Chemistry
Major name: Medicinal Chemistry
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Chemical sciences

Programme

ISCED classification: 0531
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Obowiązkowe kursy programu studiów realizowane są głównie w trakcie dwuch pierwszych lat. Na trzecim roku studenci wybierają jeden z dwu modułów specjalizacyjnych: (A) zaawansowana chemia organiczna jako narzędzie  poszukiwania nowych leków, (B) wybrane aspekty bioanalizy. W trakcie ostatniego semestru studiów wykonują badania do pracy licencjackiej. Zainteresowani studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do uzyskania uprawnień do nauczania chemii.

Graduation

1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z pisemnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student na II roku może zrealizować kursy spoza poniższego katalogu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Na roku III student za zgodą prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inny kurs zgodny z tematyką studiów w ramach kursów do wyboru.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
BHK
4 - assessment O
Mathematics I
90 9 assessment O
Physics
82 5 exam O
Principles of chemistry
60 5 exam O
Principles of chemistry - laboratory class
60 4 assessment O
Information technology
30 2 assessment O
Introduction to statistical handling of experimental data
15 1 assessment O
Cell Biology
30 3 exam O
Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student na II roku może zrealizować kursy spoza poniższego katalogu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Na roku III student za zgodą prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inny kurs zgodny z tematyką studiów w ramach kursów do wyboru.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics II
75 6 exam O
Analytical chemistry with bioanalytical analysis elements
45 4 exam O
Analytical chemistry with bioanalytical analysis elements - laboratory
75 5 assessment O
Physical Chemistry
90 7 exam O
Physical Chemistry - laboratory class
60 4 assessment O
Organic Chemistry
60 4 exam O
Protection of Intellectual Property Rights I
15 1 assessment O
Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student na II roku może zrealizować kursy spoza poniższego katalogu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Na roku III student za zgodą prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inny kurs zgodny z tematyką studiów w ramach kursów do wyboru.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Organic chemistry II
60 5 exam O
Microbiology with elements of immunology
45 4 exam O
Applied chemistry and chemicals management
15 1 assessment O
Inorganic and bioinorganic chemistry
90 8 exam O
Inorganic and bioinorganic chemistry –laboratory
45 3 assessment O
Introduction to Quantum Chemistry and Molecular Modeling – Laboratory Class
30 2 assessment O
Introduction to Quantum Chemistry and Molecular Modeling
50 4 exam O
Biophysics with elements of medical physics
45 3 exam O
Structure analysis of biomolecules
25 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
60 - assessment O
Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student na II roku może zrealizować kursy spoza poniższego katalogu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Na roku III student za zgodą prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inny kurs zgodny z tematyką studiów w ramach kursów do wyboru.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Medical Biochemistry
60 6 exam O
Basic Toxicoloby
15 1 assessment O
Medicinal chemistry
30 3 exam O
Physiology
30 3 exam O
Biospectroscopy
66 6 exam O
Organic chemistry - laboratory class
90 5 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
60 - assessment O
Courses in the humanities and social sciences
O
Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student na II roku może zrealizować kursy spoza poniższego katalogu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Na roku III student za zgodą prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inny kurs zgodny z tematyką studiów w ramach kursów do wyboru.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Basis of Medicinal Chemistry
75 7 exam O
Basis of Pharmacology
30 3 assessment O
60 4 exam O
Elective courses for medicinal chemistry
O
Moduł A - Zaawansowana Chemia Organiczna jako podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków
Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy
Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student na II roku może zrealizować kursy spoza poniższego katalogu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Na roku III student za zgodą prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inny kurs zgodny z tematyką studiów w ramach kursów do wyboru.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
30 2 assessment O
Diploma Laboratory Class
90 16 assessment O
Elective courses for medicinal chemistry
O
Moduł A - Zaawansowana Chemia Organiczna jako podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków
Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy