A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Chemistry

Sustainable Chemistry

Basic information

Faculty name: Faculty of Chemistry
Major name: Sustainable Chemistry
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Chemical sciences

Programme

ISCED classification: 0531
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Kursy obowiązkowe realizowane są w ciągu trzech lat studiów (na III roku w zmniejszonym zakresie). Na III roku studiów dostępne są do wyboru 3 moduły specjalizacyjne: chemia środowiska, technologia materiałów oraz energia. Każdy moduł podzielony jest na rdzeń i rozszerzenie; student obowiązany jest wybrać jeden cały moduł (rdzeń + rozszerzenie) oraz rdzeń innego modułu. Na III roku studiów realizowane są także kursy fakultatywne poza modułami.

Graduation

1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z ustnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Student na I roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym kurs z ekonomii i przedsiębiorczości za 2 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować dowolnie dostępne przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zajęcia fakultatywne realizowane są na III roku. Student jest zobowiązany uzyskać z kierunkowych kursów do wyboru 5 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
4 - assessment O
Mathematics I
90 9 exam O
Principles of chemistry
60 4 exam O
Principles of chemistry - laboratory class
75 5 assessment O
Physics
75 6 exam O
Physics - laboratory class
30 3 assessment O
Information technology
45 3 assessment O
Introduction to statistical handling of experimental data
15 1 assessment O
Student na I roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym kurs z ekonomii i przedsiębiorczości za 2 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować dowolnie dostępne przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zajęcia fakultatywne realizowane są na III roku. Student jest zobowiązany uzyskać z kierunkowych kursów do wyboru 5 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics II
75 6 exam O
Sustainable development and environmentally friendly technologies
30 2 assessment O
Analytical chemistry with environmental analysis elements
45 3 exam O
Analytical chemistry with environmental analysis elements - laboratory class
60 4 assessment O
Inorganic and Fundamental Solid State Chemistry
60 4 exam O
Inorganic and Fundamental Solid State Chemistry - Laboratory Class
60 4 assessment O
Environmental Chemistry
30 3 assessment O
Protection of Intellectual Property Rights I
15 1 assessment O

Student na I roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym kurs z ekonomii i przedsiębiorczości za 2 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować dowolnie dostępne przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zajęcia fakultatywne realizowane są na III roku. Student jest zobowiązany uzyskać z kierunkowych kursów do wyboru 5 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Chemistry
60 4 exam O
Physical Chemistry - laboratory class
60 4 assessment O
Fundamentals of chemical technology and engineering
30 3 exam O
Fundamentals of chemical technology and engineering - laboratory class
45 3 assessment O
Organic Chemistry
60 4 exam O
Organic Chemistry - laboratory class
60 4 assessment O
Safety at Work
50 3 assessment O
Elements of quantum chemistry and molecular modeling
50 3 assessment O
60 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O

Student na I roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym kurs z ekonomii i przedsiębiorczości za 2 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować dowolnie dostępne przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zajęcia fakultatywne realizowane są na III roku. Student jest zobowiązany uzyskać z kierunkowych kursów do wyboru 5 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemistry and technology of functional materials
45 3 exam O
Physicochemical methods in materials characterization
60 3 exam O
Environmental Monitoring
30 2 exam O
Environmental Monitoring - laboratory class
30 2 assessment O
Electrochemistry
15 1 assessment O
Electrochemistry - laboratory class
30 2 assessment O
Principles of polymer science
30 2 exam O
Physical chemistry of solid state
60 4 assessment O
60 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Synthesis and characterization of functional materials - open laboratory
90 8 assessment O
Industrial apprenticeships
150 5 assessment O

Student na I roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym kurs z ekonomii i przedsiębiorczości za 2 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować dowolnie dostępne przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zajęcia fakultatywne realizowane są na III roku. Student jest zobowiązany uzyskać z kierunkowych kursów do wyboru 5 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elements of electronics - application in chemistry
45 3 assessment O
Environmental Aspects of Production, Conversion and Use of Energy
45 3 assessment O
Recycling and waste management
20 1 assessment O
Recycling and waste management - laboratory class
30 2 assessment O
Renewable sources of raw materials for chemical industry
20 1 assessment O
Renewable sources of raw materials for chemical industry - laboratory class
20 1 assessment O
60 4 assessment O
Microbial fuel cells and other bioelectric and bioelectronic systems in industrial and analytical applications
30 2 exam F
Application of the LabVIEW environment in chemical experiments
45 3 exam F
Chemia środowiska
Energia
Technologia materiałów
Student na I roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym kurs z ekonomii i przedsiębiorczości za 2 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować dowolnie dostępne przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zajęcia fakultatywne realizowane są na III roku. Student jest zobowiązany uzyskać z kierunkowych kursów do wyboru 5 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Hazard analysis and environmental risk management
30 2 assessment O
Introduction to organization of teamwork and presentation techniques
30 2 assessment O
Sustainable economy of raw materials and chemicals
20 1 assessment O
Wpływ chemicznej degradacji środowiska na owady zapylające
15 1 exam F
Anthropogenic threats to the protected areas in Poland
15 1 assessment F
Environmental protection and the investment process
30 2 assessment F
Diploma Laboratory Class
90 15 assessment O
Specialist Seminar
30 2 assessment O
Chemia środowiska
Energia
Technologia materiałów