A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

English

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: English
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Literature

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program obejmuje min. 1990 godzin zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych. W semestrze piątym studenci wybierają jedno spośród oferowanych seminariów licencjackich zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Oferta kursów fakultatywnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają także możliwość realizacji programu kształcenia pedagogicznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS, przedstawienie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Liczba kursów fakultatywnych, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów fakultatywnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywynych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach zajęć fakultatywnych studenci otrzymują także możliwość realizacji modułu kształcenia pedagogicznego dającego uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Pełny program modułu jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
120 8 assessment O
Literatura angielska I
45 5 exam O
Wprowadzenie do literaturoznawstwa
30 2 exam O
Wprowadzenie do językoznawstwa
30 2 exam O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 - assessment O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
45 4 assessment O
Lektorat języka łacińskiego
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Grupa A: Opcje
F
Liczba kursów fakultatywnych, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów fakultatywnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywynych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach zajęć fakultatywnych studenci otrzymują także możliwość realizacji modułu kształcenia pedagogicznego dającego uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Pełny program modułu jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
120 8 exam O
Literatura angielska II
45 5 exam O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
45 5 exam O
Fonologia
30 2 exam O
Lektorat języka łacińskiego
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Grupa A: Opcje
F
Liczba kursów fakultatywnych, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów fakultatywnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywynych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach zajęć fakultatywnych studenci otrzymują także możliwość realizacji modułu kształcenia pedagogicznego dającego uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Pełny program modułu jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego II
90 6 assessment O
Literatura angielska III
45 5 assessment O
Cywilizacja USA
30 3 exam O
Wprowadzenie do przekładu
30 2 exam O
Wiedza o społeczeństwie i instytucjach Wielkiej Brytanii
30 3 assessment O
30 2 assessment O
Grupa A: Opcje
F

Liczba kursów fakultatywnych, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów fakultatywnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywynych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach zajęć fakultatywnych studenci otrzymują także możliwość realizacji modułu kształcenia pedagogicznego dającego uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Pełny program modułu jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego II
90 6 exam O
Literatura angielska III
45 5 exam O
Literatura amerykańska I
45 5 assessment O
Gramatyka kontrastywna angielsko-polska
30 3 assessment O
Składnia języka angielskiego: forma, znaczenie i funkcja
30 3 exam O
Wiedza o społeczeństwie i instytucjach USA
30 3 assessment O
30 2 assessment O
Grupa A: Opcje
F

Liczba kursów fakultatywnych, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów fakultatywnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywynych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach zajęć fakultatywnych studenci otrzymują także możliwość realizacji modułu kształcenia pedagogicznego dającego uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Pełny program modułu jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego III
60 4 assessment O
Literatura amerykańska II
45 5 exam O
Historia języka angielskiego
30 2 exam O
Pragmatyka i komunikacja międzykulturowa
30 3 assessment O
Kultura w przekładzie
30 4 assessment O
Filozofia
30 - assessment O
Wiedza o przyswajaniu i nauce języka
30 2 exam O
Przekład
30 2 assessment O
30 2 assessment O
Grupa: Seminarium dyplomowe
O
Grupa A: Opcje
F
Liczba kursów fakultatywnych, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 12 ECTS, rok III - 4 ECTS). Oferta kursów fakultatywnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywynych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach zajęć fakultatywnych studenci otrzymują także możliwość realizacji modułu kształcenia pedagogicznego dającego uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Pełny program modułu jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Praktyczna nauka języka angielskiego III
60 4 exam O
Filozofia
30 3 exam O
Przekład
30 2 assessment O
30 4 exam O
Grupa: Seminarium dyplomowe
O
Grupa A: Opcje
F