A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

French

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: French
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studia I stopnia na kierunku filologia francuska adresowane są nie tylko do kandydatów, którzy znają biegle język francuski, ale także do osób, które wcześniej nie miały okazji się go uczyć. Studia trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku francuskim, złożonym na podstawie pracy licencjackiej napisanej także po francusku.
Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty fakultatywne. Studia pozwalają osiągnąć biegłą znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 oraz drugiego wybranego języka romańskiego na poziomie B1+. W programie studiów zawarty jest pełny kurs historii literatury francuskiej, od średniowiecza do XXI wieku. Przedmioty językoznawcze pozwalają na zdobycie pogłębionej wiedzy na temat struktury oraz historii języka francuskiego. Oferujemy także szeroki wybór przedmiotów z dziedziny historii, cywilizacji i kultury francuskiej. Studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ do uznanych ośrodków uniwersyteckich we Francji i w Belgii. Mogą także pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać talenty artystyczne działając w kołach naukowych romanistów i mediewistów oraz we francuskojęzycznej grupie teatralnej Les Capricieuses.

Graduation

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka francuskiego w wyższym wymiarze godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka francuskiego realizują Praktyczną naukę jezyka francuskiego w niższym wymiarze godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych . Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka francuskiego I
120 - - O
Praktyczna nauka języka francuskiego I b
180 - - O
Podstawy literaturoznawstwa
30 3 exam O
Historia literatury francuskiej Ia (Średniowiecze)
60 4 exam O
Podstawy językoznawstwa
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka francuskiego Ia (fonetyka)
45 4 exam O
Wiedza o Francji
30 3 exam O
Historia Francji
30 - - O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 - - O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka francuskiego w wyższym wymiarze godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka francuskiego realizują Praktyczną naukę jezyka francuskiego w niższym wymiarze godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych . Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka francuskiego I
120 19 exam O
Praktyczna nauka języka francuskiego I b
180 19 exam O
Historia Francji
30 6 exam O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 6 exam O
Historia literatury francuskiej Ib (Renesans i XVII w)
60 4 exam O
30 3 assessment O
Gramatyka opisowa języka francuskiego Ib (morfologia)
45 4 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka francuskiego w wyższym wymiarze godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka francuskiego realizują Praktyczną naukę jezyka francuskiego w niższym wymiarze godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych . Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka francuskiego II
120 - - O
Praktyczna nauka języka francuskiego II b
150 - - O
Historia literatury francuskiej IIa (XVIIIw)
60 4 exam O
Gramatyka opisowa języka francuskiego II (składnia)
60 - - O
30 3 exam O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka francuskiego w wyższym wymiarze godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka francuskiego realizują Praktyczną naukę jezyka francuskiego w niższym wymiarze godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych . Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka francuskiego II
90 15 exam O
Praktyczna nauka języka francuskiego II b
120 15 exam O
Gramatyka opisowa języka francuskiego II (składnia)
60 10 exam O
Język biznesu z elementami tłumaczenia
30 1 assessment O
Historia literatury francuskiej Iib (XIXw.)
60 4 exam O
Gramatyka kontrastywna polsko-francuska
30 3 exam O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka francuskiego w wyższym wymiarze godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka francuskiego realizują Praktyczną naukę jezyka francuskiego w niższym wymiarze godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych . Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka francuskiego III
90 - - O
Praktyczna nauka języka francuskiego III b
120 - - O
Historia literatury francuskiej III (XX-XXI w.)
60 - - O
Historia języka francuskiego
30 - - O
GRUPA PRZEDMIOTÓW ODPOWIEDNICH DO SEMINARIUM
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka francuskiego w wyższym wymiarze godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka francuskiego realizują Praktyczną naukę jezyka francuskiego w niższym wymiarze godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych . Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka francuskiego III
90 12 exam O
Praktyczna nauka języka francuskiego III b
120 12 exam O
Historia literatury francuskiej III (XX-XXI w.)
60 7 exam O
Historia języka francuskiego
30 5 exam O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F